Hravá čeština

Interdrought2020.com Hravá čeština Image
Hledáte knihu Hravá čeština? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Pracovní sešit obsahuje rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Důležitou součástí pracovního sešitu jsou souhrnné testy na konci každé kapitoly. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování českého jazyka. V souladu s RVP ZV. Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování. Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. Obsahuje úlohy různých vědomostních úrovní a souhrnné testy na konci každé kapitoly. Součástí je shrnutí celého učiva daného ročníku.Pracovní sešit obsahuje kapitoly:Opakování,Obohacování slovní zásoby,Tvarosloví,Pravopis,Skladba,Obecné výklady o jazyce,Komunikace a sloh.

NÁZEV SOUBORU: Hravá čeština.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788075630148

VELIKOST SOUBORU: 1,93 MB

STÁHNOUT ČÍST

Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe. Kromě promyšlených a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili také na doplňkové pomůcky (písanky, čítanka, hravá abeceda, pracovní listy), které komplet dotvářejí.

Pracovní sešity Hravá Čeština obsahují úlohy a cvičení, pomocí kterých si žáci hravým způsobem osvojí poznatky potřebné pro splnění RVP Základní vzdělávání. Obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí, vyjadřovacích schopností a zručností žáka.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY