Hravá čeština

Interdrought2020.com Hravá čeština Image
Trávit čas knihou Hravá čeština! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Hravá čeština a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Pracovní sešit obsahuje rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Důležitou součástí pracovního sešitu jsou souhrnné testy na konci každé kapitoly. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování českého jazyka. V souladu s RVP ZV. Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování. Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. Obsahuje úlohy různých vědomostních úrovní a souhrnné testy na konci každé kapitoly. Součástí je shrnutí celého učiva daného ročníku.Pracovní sešit obsahuje kapitoly:Opakování,Obohacování slovní zásoby,Tvarosloví,Pravopis,Skladba,Obecné výklady o jazyce,Komunikace a sloh.

NÁZEV SOUBORU: Hravá čeština.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788075630148

VELIKOST SOUBORU: 9,47 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pracovní sešity Hravá Čeština obsahují úlohy a cvičení, pomocí kterých si žáci hravým způsobem osvojí poznatky potřebné pro splnění RVP Základní vzdělávání. Obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí, vyjadřovacích schopností a zručností žáka.

Kompletní řada pracovních sešitů Hravá čeština pro 6.-9. ročník obsahuje úlohy a cvičení, pomocí kterých si žáci hravým způsobem osvojí poznatky potřebné pro splnění RVP ZV. Obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí,...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY