Fenomén cestovního ruchu

Interdrought2020.com Fenomén cestovního ruchu Image
Trávit čas knihou Fenomén cestovního ruchu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Fenomén cestovního ruchu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cestovní ruch představuje jeden z atributů moderní společnosti. Cestování je obecně chápáno jako běžná součást životního stylu. Často se setkáváme s názorem, že se začal rozvíjet až ve druhé polovině 20. století. Pro země střední a východní Evropy se dokonce objevuje až rok 1989. To je však velmi zkreslený pohled. Předložená práce si klade za cíl osvětlit vývoj a stav cestovního ruchu v českých zemích a Československu v době významné fáze rozvoje mezi oběma světovými válkami.

NÁZEV SOUBORU: Fenomén cestovního ruchu.pdf

AUTOR: Jan Štemberk

ISBN: 9788074150210

VELIKOST SOUBORU: 1,76 MB

STÁHNOUT ČÍST

V dubnu loňského roku podepsal ČSÚ spolu s Airbnb memorandum o spolupráci a výměně anonymních agregovaných dat. Vzájemná spolupráce umožní lépe reflektovat fenomén sdílené ekonomiky ve statistických výstupech. ČSÚ data využije ve statistice cestovního ruchu, zahraničního obchodu či národním účetnictví.

Světová organizace cestovního ruchu OSN (UNWTO) definuje cestovní ruch jako „činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (obvyklé prostředí), a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný, než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě".

SOUVISEJÍCÍ KNIHY