Romantismus a romantismy

Interdrought2020.com Romantismus a romantismy Image
Hledáte knihu Romantismus a romantismy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2006 a autorem je Martin Procházka? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Rozsáhlá monografie romanisty Zdeňka Hrbaty a anglisty Martina Procházky o romantismu a romantismech zkoumá pomocí komparace ideovou pluralitu romantismu a hledá základní rysy vyskytující se v jeho odlišných fázích i v různých národních podobách. V tvorbě autorů anglických, francouzských, amerických, německých a českých představuje hlavní pojmy, proudy, koncepce, kontexty i diskursy a jejich proměny. Autoři si všímají zobrazování a smyslu určitých krajinných forem v díle K. H. Máchy či V. Huga, hledají ústřední pojmy romantických cest u F. R. Chateaubrianda, A. de Lamartine, J. V. Friče a lorda Byrona. Sledují proměny estetických koncepcí vznešena a imaginace v dílech E. Burkeho, I. Kanta a v básních Wordsworthových či v tvorbě Shelleyově a Blakeově. Dále se věnují estetice a ideologii gotična a přecházejí k anglickému a americkému gotickému románu a francouzské frenetické literatuře. Rozebírají historické romány W. Scotta či G. Flauberta a na základě děl májovců, ruchovců a lumírovců charakterizují problémy pozdního českého romantismu.

NÁZEV SOUBORU: Romantismus a romantismy.pdf

AUTOR: Martin Procházka

ISBN: 8024610604

VELIKOST SOUBORU: 6,85 MB

STÁHNOUT ČÍST

Romantismus - z latinského, anglického a francouzského romantic - napínavý, často odchylný od skutečnosti, dobrodružný, nevšední, citový, původně od slova román/ roman - rozsáhlé výpravné dílo. Romantismus je poslední velký evropský umělecký sloh. Realizoval se na konci 18. a v první polovině 19. století.

Romantismus a romantismy Hrbata Zdeněk - Procházka Martin Karolinum 2006. vázan ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY