Romantismus a romantismy

Interdrought2020.com Romantismus a romantismy Image
Romantismus a romantismy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Procházka. Přečtěte si s námi knihu Romantismus a romantismy na interdrought2020.com
Rozsáhlá monografie romanisty Zdeňka Hrbaty a anglisty Martina Procházky o romantismu a romantismech zkoumá pomocí komparace ideovou pluralitu romantismu a hledá základní rysy vyskytující se v jeho odlišných fázích i v různých národních podobách. V tvorbě autorů anglických, francouzských, amerických, německých a českých představuje hlavní pojmy, proudy, koncepce, kontexty i diskursy a jejich proměny. Autoři si všímají zobrazování a smyslu určitých krajinných forem v díle K. H. Máchy či V. Huga, hledají ústřední pojmy romantických cest u F. R. Chateaubrianda, A. de Lamartine, J. V. Friče a lorda Byrona. Sledují proměny estetických koncepcí vznešena a imaginace v dílech E. Burkeho, I. Kanta a v básních Wordsworthových či v tvorbě Shelleyově a Blakeově. Dále se věnují estetice a ideologii gotična a přecházejí k anglickému a americkému gotickému románu a francouzské frenetické literatuře. Rozebírají historické romány W. Scotta či G. Flauberta a na základě děl májovců, ruchovců a lumírovců charakterizují problémy pozdního českého romantismu.

NÁZEV SOUBORU: Romantismus a romantismy.pdf

AUTOR: Martin Procházka

ISBN: 8024610604

VELIKOST SOUBORU: 1,79 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zboží ze stejné kategorie - Romantismus a romantismy: Pojmy,proudy,kontexty O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci - Výbor z ... Ludmila Uhlířová je přední česká badatelka v oblastech kvantitativní lingvistiky, jazykové ...

Romantismus a romantismy Compiled Apr 1, 2019 9:52:45 PM by Document Globe ® 1 Hrbata, Zdenek - Procházka, Martin: Romantismus a romantismy Praha, Karolinum 2006, váz., 419 str., 1. vydání, cena 350 Kč. Publikace nahlíží na romantismus jako na různorodý pojem, zvýrazňuje jeho pluralitu a zabývá se různými podobami

SOUVISEJÍCÍ KNIHY