Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch

Interdrought2020.com Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch Image
Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Walter Scherfel. Přečtěte si s námi knihu Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch na interdrought2020.com
Knižná publikácia Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch je prioritne určená pre poslucháčov študijných programov cestné staviteľstvo, technológia a manažment stavieb, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby akreditovaných na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline a vzdelávací proces je zabezpečovaný Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline a Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Najširšie využitie tohto študijného materiálu, v rámci ktorého sú tiež prezentované najnovšie objektivizované výsledky výskumu autorov, predpokladáme v predmetoch mechanika vozoviek, mestské inžinierstvo, mestské komunikácie, stavebný materiál a skúšobníctvo, poruchy stavieb a ďalších súvisiacich predmetoch vyučovaných na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity, resp. na Ústave znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Publikácia okrem svojho primárneho edukačného zamerania má ambíciu byť využiteľnou aj širšou odbornou verejnosťou za účelomnaplnenia nasledujúcej autorskej premisy. Vozovky a spevnenia dopravných plôch by mali byť navrhnuté, postavené, spravované, udržiavané, rehabilitované, likvidované za primeranú cenu, v primeranej kvalite, rešpektujúc relevantné požiadavky užívateľov, obyvateľov ich okolia a zásady udržateľného rozvoja.

NÁZEV SOUBORU: Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch.pdf

AUTOR: Walter Scherfel

ISBN: 9788055414768

VELIKOST SOUBORU: 3,84 MB

STÁHNOUT ČÍST

Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia

Vzhledem k neustále rostoucí intenzitě silniční dopravy v ČR se také zvyšují nároky na kvalitu provedení vozovek a na použití vhodného stavebního materiálu. Správná volba konstrukčního řešení vozovky je klíčovým rozhodnutím, nejen pro budoucí uživatele pozemních komunikací, ale také jejich správce.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY