Historie potopy světa

Interdrought2020.com Historie potopy světa Image
Hledáte knihu Historie potopy světa? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Harald Haarmann? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Jednou z vědeckých senzací konce 20. století byl objev velké potopy, která kolem roku 6700 př. n. l. vytvořila dnešní Černé moře. Tehdy se prolomil pevninský most mezi Středozemním mořem a sladkovodním Euxeinským jezerem. Podle německého jazykovědce Haralda Haarmanna objev dávné katastrofy, která mohla inspirovat nejstarší mýty o potopě světa, vyžaduje přehodnocení důvěrně známých představ o vzniku a vývoji civilizace na pomezí Evropy a Asie. Autor dokazuje, že v oblastech přiléhajících k Černému moři rozkvétala kultura, která už dávno před Sumery a Egypťany vytvořila systém písemných znaků a svým nehierarchickým uspořádáním představovala alternativu k politickým strukturám starověkých říší. Na příkladu písma pak sleduje i dlouhodobé vyzařování staroevropské civilizace, které lze podle něj zjistit ještě ve 2. tisíciletí př. n. l., kdy v Egyptě už existovala Nová říše, moře patřilo Krétě a na evropské pevnině vznikala první řecká civilizace.

NÁZEV SOUBORU: Historie potopy světa.pdf

AUTOR: Harald Haarmann

ISBN: 9788074320798

VELIKOST SOUBORU: 9,79 MB

STÁHNOUT ČÍST

Téma potopy světa není ovšem vázána pouze na oblast Středozemního moře nebo Blízkého východu. I ostatní národy světa mají svého "Noema". Například v kultuře mexických Zapotéků se jmenuje Tezpi a stejně jako Noema jej vyvolili bohové k záchraně všeho tvorstva (BRYANT, E., 2005, 2).

V tomto starobylém městě nalezneme Genesis z Eridu ve starém sumerském textu, který popisuje stvoření světa, stavbu všech starých měst a velkou potopu, která zaplavila Zemi. O Genesis z Eridu se věří, že byla napsána kolem roku 2 300 př.n.l, a je nejčasnějším známým popisem velké povodně, předcházejícím ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY