Historie potopy světa

Interdrought2020.com Historie potopy světa Image
Trávit čas knihou Historie potopy světa! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Historie potopy světa a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Jednou z vědeckých senzací konce 20. století byl objev velké potopy, která kolem roku 6700 př. n. l. vytvořila dnešní Černé moře. Tehdy se prolomil pevninský most mezi Středozemním mořem a sladkovodním Euxeinským jezerem. Podle německého jazykovědce Haralda Haarmanna objev dávné katastrofy, která mohla inspirovat nejstarší mýty o potopě světa, vyžaduje přehodnocení důvěrně známých představ o vzniku a vývoji civilizace na pomezí Evropy a Asie. Autor dokazuje, že v oblastech přiléhajících k Černému moři rozkvétala kultura, která už dávno před Sumery a Egypťany vytvořila systém písemných znaků a svým nehierarchickým uspořádáním představovala alternativu k politickým strukturám starověkých říší. Na příkladu písma pak sleduje i dlouhodobé vyzařování staroevropské civilizace, které lze podle něj zjistit ještě ve 2. tisíciletí př. n. l., kdy v Egyptě už existovala Nová říše, moře patřilo Krétě a na evropské pevnině vznikala první řecká civilizace.

NÁZEV SOUBORU: Historie potopy světa.pdf

AUTOR: Harald Haarmann

ISBN: 9788074320798

VELIKOST SOUBORU: 2,14 MB

STÁHNOUT ČÍST

Historie potopy světa - Haarmann - Po stopách raných civilizací Stav: kniha je prakticky jako nová, čtená jednou a poté uložena v knihovně, pochází z nekuřáckého suchého prostředí. Ruším svou obrovskou sbírku knih. Tématicky hlavně přírodní vědy a dějiny, zbytkově dětské knihy a fantasy literatura, atd...Případné dota…

Písmo se používá na vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly.Nejstarší typy písma jsou piktogramy nebo ideogramy.Většina písem může být rozdělena do 3 kategorií: logografické (slovní), sylabické (slabičné) a alfabetické (abecední). Obecné slovo pro symboly v písmu je grafém (znak). Písmeno (též Glyf) je grafická reprezentace znaku.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY