Nemocenské pojištění, zaměstnávání

Interdrought2020.com Nemocenské pojištění, zaměstnávání Image
Nemocenské pojištění, zaměstnávání je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Nemocenské pojištění, zaměstnávání na interdrought2020.com
V publikaci jsme shrnuli všechny potřebné informace a novinky pro mzdovou a pracovněprávní praxi v praktických příkladech. Jsou zde zachyceny změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2019 a ke kterým dojde od roku 2020. Mnoho změn nastalo zejména v oblasti nemocenského pojištění, ale také při zaměstnávání cizinců, ve zdravotním pojištění, nelegálním zaměstnávání … Publikace je rozdělena do pěti kapitol, v každé z nich najdete řešení problémů z praxe.

NÁZEV SOUBORU: Nemocenské pojištění, zaměstnávání.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788073654290

VELIKOST SOUBORU: 9,33 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nemocenské představuje základní dávku nemocenského pojištění, která nahrazuje výpadek příjmu v případě pracovní neschopnosti. Nárok na nemocenské má pojištěnec (zaměstnanec), který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní ...

Agenturní zaměstnávání cizinců. Agentury práce mohou zaměstnávat fyzické osoby jako kmenové zaměstnance, anebo mohou, mají-li k tomu udělené povolení od ÚP ČR - generálního ředitelství, zprostředkovávat své zaměstnance formou dočasného přidělení k výkonu práce u jiné právnické nebo fyzické osoby (tzv. uživatele).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY