Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte

Interdrought2020.com Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte Image
Hledáte knihu Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Lucia Dimunová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Nové trendy poskytovania lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujú kvalitnú starostlivosť a zlepšenie kvality života pacientov. Aj napriek tomuto rozvoju v zdravotníctve ostáva jedným z najzávažnejších celosvetových aktuálnych problémov bezpečnosť pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Medzinárodná organizácia práce (2012) odhaduje, že každý rok zomrie na následky chorôb z povolania 159 000 ľudí. Pracovné úrazy a poškodenia zdravia ekonomiku Európskej únie stoja každoročne minimálne 490 miliárd eur. Prevencia sa stáva základom európskeho prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Manažment rizík predstavuje prevenciu bezpečnosti pacientov a zdravotníckych pracovníkov.Operačný trakt je špecifickým prostredím, ktoré zahŕňa všetky prvky pracovného procesu, ako sú: pracovné podmienky, pracovné postupy, organizácia práce, spôsob odmeňovania,vzájomné vzťahy medzi personálom pracujúcim v operačnom trakte, technické zariadenia,a pod. Nedodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v operačných sálach môže mať vážne dôsledky v podobe pracovných úrazov, chorôb z povolania a ohrozenia zdravia pacienta. Preto sa starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v operačnom trakte stáva neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia. Dôležitá je aj aktívna účasť personálu pracujúceho v operačných sálach. Príprava dobrej prevencie si vyžaduje dlhodobé úsilie. Vypracovanie kvalitného hodnotenia rizík, vrátane dokumentácie,kontroly, plánu postupu, zostáva naďalej dôležitou výzvou.Cieľom predloženej monografie je priblížiť podrobný manažment rizík a bezpečnosti v operačných sálach z pohľadu pacienta aj zdravotníckeho personálu. Na základe osobných skúseností a poznatkov ponúkame vypracovaný návrh protokolu o vyhľadávaní a vyhodnocovaní rizík pri práci v operačných sálach.Obsah:1. Obsah2. Predhovor3. Zoznam skratiek4. Bezpečnosť pacienta5. Pracovné prostredie v operačnom trakte6. Manažment rizík v operačnom trakte7. Kultúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci8. Návrh protokolu na identifikáciu rizikových faktorov v operačnom trakte9. Zoznam použitej literatúry

NÁZEV SOUBORU: Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte.pdf

AUTOR: Lucia Dimunová

ISBN: 9788081431555

VELIKOST SOUBORU: 4,69 MB

STÁHNOUT ČÍST

12. Szekelyová J, Dimunová L. Manažment rizík a bezpečnosť pacienta v operačnom trakte. Košice: Equilibria, 2014. 81 s. ISBN 978-80-8143-155-5 ; 13. Zadák Z et al. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing, 2007. 336 s. ISBN 978-80-247-2099-9 . PhDr.

Slovensko zmapovalo riziká s vplyvom na bezpečnosť našej krajiny - je medzi nimi aj zmena klímy 09. 12. 2015. Francúzska metropola je už pár dní dejiskom celosvetovej debaty o klíme. Lídri z viac ako 190 krajín rokujú o opatreniach smerujúcich k zníženiu dopadov zmeny klímy na planétu a život na nej.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY