Ortodoxie

Interdrought2020.com Ortodoxie Image
Trávit čas knihou Ortodoxie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ortodoxie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Chestertonova dnes už klasická romantická „Ortodoxie“ je osobní i univerzální obhajobou zdravého rozumu, hlubokého smyslu lidské existence, demokracie a vznešeného poslání Západní civilizace. Jeho zábavná a veselá polemika s morbidními kazisvěty té doby, kterých za sto let od napsání ješte přibylo, je návodem k aktivnímu, dobrodružnému a barvitému životu plnému fantazie. Mistr paradoxu mluví o „potřebě spojovat důvěrně známé s neznámým (s tajemnem) a dívat se na svět tak, abychom měli současně pocit úžasu, daru i toho, že jsme tu vítáni“. Má-li člověk v životě to pravé poslání, stává se každý den dobrodružstvím, každodennost zázrakem a zdánlivě malé věci vyrostou do nebeských výšin. Jako detektiv pátrá Chesterton metodicky po příčině psychologicky udržitelné radosti ze života, která může vycházet jenom z určité víry, tak jako každý pesimismus vychází z nevíry.V novém, stručném a soudobém překladu zní autorova gigantická životní energie naplno.3. vydání.

NÁZEV SOUBORU: Ortodoxie.pdf

AUTOR: Gilbert Keith Chesterton

ISBN: 9788073355661

VELIKOST SOUBORU: 4,14 MB

STÁHNOUT ČÍST

Orthodoxie (altgriechisch ὀρθός orthós „richtig", „geradlinig" und δόξα dóxa „Meinung", „Glaube", also „Rechtgläubigkeit") bezeichnet in der Grundbedeutung die Richtigkeit einer Lehrmeinung bzw. die Anhängerschaft der richtigen Lehrmeinung, im Gegensatz zu davon abweichenden Lehrmeinungen, die entsprechend für falsch erachtet und abgelehnt werden (Heterodoxie).

ortodoxie - (z řec. orthos = správný; doxa = mínění, názor, ale také sláva, majestát, čest a pocta) - v obecném smyslu správné, čisté, původní, pravověrné náb., církevní i jiné učení a chování, přesné zachovávání původních dogmat a rituálů.Nejčastější, hist. první používání pojmu o. se vyskytuje ve spojení s náboženstvím.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY