Mary Duras

Interdrought2020.com Mary Duras Image
Trávit čas knihou Mary Duras! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Mary Duras a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Strhující životní příběh vynikající sochařky Mary Duras (1898–1982) se odehrál na pozadí pohnutých dějinných událostí 20. století, které významně ovlivnily její soukromý i umělecký život.Osobní biografie kosmopolitní umělkyně je spíše námětem na román. Její dílo vznikalo na pomezí česky a německy hovořícího prostředí. Těžiště monografie spočívá v zachycení meziválečného období a zasazení díla Mary Duras do kontextu českých i (středo)evropských dějin umění. Do něj navzdory nesporným uměleckým úspěchům i úzkému sepětí s českými umělci, podobně jako jiní německy hovořící umělci, díky xenofobii české uměnovědy dosud zařazena není, přestože byla jednou z prvních žen, jež studovaly na Akademii výtvarných umění v Praze, vystavovala v Paříži a Londýně, reprezentovala Československo na čtyřech Benátských bienále a jako jediný domácí zástupce se prosadila do Berliner Secession.Vznik dvoujazyčné monografie (česky a německy) zásadně podpořilo objevení a zpřístupnění části pozůstalosti umělkyně, obsahující klíčový archivní a fotografický materiál umožňující zpracování soupisu jejího sochařského díla.Kniha je prvním svazkem edice monograficky mapující dílo a osudy významných německy hovořících českých umělců.

NÁZEV SOUBORU: Mary Duras.pdf

AUTOR: Ivo Habán

ISBN: 9788074670633

VELIKOST SOUBORU: 9,33 MB

STÁHNOUT ČÍST

View Mary Duras biographical information, artworks upcoming at auction, and sale prices from our price archives.

Strhující životní příběh vynikající sochařky Mary Duras (1898-1982) se odehrál na pozadí pohnutých dějinných událostí 20. století, které významně ovlivnily její soukromý i umělecký život. Osobní biografie kosmopolitní umělkyně je spíše námětem na román.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY