Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Interdrought2020.com Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019 Image
Trávit čas knihou Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Změny v nemocenském pojištění ohledně nemocenského nebo pojistného na nemocenské pojištění se proto zpravidla přímo odráží i v problematice náhrady mzdy.Zásadní změny právní úpravy v oblasti pracovněprávní i v oblasti nemocenského pojištěníV průběhu roku 2018 a v roce 2019 k takovým zásadním změnám právní úpravy v oblasti pracovněprávní i v oblasti nemocenského pojištění dochází. Významná změna například nastává s účinností od 1. 7. 2019, kdy se ruší tzv. karenční doba a zaměstnavatelé budou zaměstnancům poskytovat náhradu mzdy i za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti.Zohledňuje aktuální legislativní stavAutoři této publikace předkládají s ohledem na výše označené změny především mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, tuto praktickou a přehlednou odbornou příručku reflektující aktuální změny právní úpravy, k nimž na tomto úseku v poslední době došlo nebo v krátké době dojde. Z oblasti nemocenského pojištění jsou zdůrazněny ty změny, které mají přímou vazbu na náhradu mzdy.Kniha šitá na míru pro praxiCílem publikace není zatěžovat komentář teoretickými úvahami nad platnou právní úpravou či návrhy do budoucna, nýbrž přispět k její správné aplikaci a vyhovět tak aktuálním potřebám praxe. Stručnou a srozumitelnou formou s využitím praktických příkladů se autoři publikace snaží čtenářům přiblížit aktuální problematiku náhrady mzdy a nemocenského v širším kontextu pracovněprávní úpravy a úpravy nemocenského pojištění.Aktuálnost publikace pro rok 2019Tato kniha je svým výkladem aktuální pro rok 2019, a to ve znění změn provedených k 1. 7. tohoto roku.

NÁZEV SOUBORU: Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019.pdf

AUTOR: Marta Ženíšková

ISBN: 9788075542236

VELIKOST SOUBORU: 1,98 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kč. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti: Od 1. července 2019 je zrušena karenční doba a náhrada mzdy je proplácena Při karanténě je náhrada mzdy 60 % průměrného hodinového výdělku také od prvního dne. O kolik peněz přijdete na nemocenské a jak finanční ztrátu zvládnout.

Podpůrčí doba u nemocenské začíná běžet 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti a končí dnem, jímž končí Nemocenské se poživateli starobního důchodu vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (prvních 14 dní vyplácí náhradu mzdy...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY