Zoologie

Interdrought2020.com Zoologie Image
Zoologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Zicháček. Přečtěte si s námi knihu Zoologie na interdrought2020.com
Aktualizované vydání oblíbené učebnice, vycházející z nejnovějších poznatkův oboru. Kromě systematického přehledu, morfologie, anatomie (u parazitickýchdruhů včetně Životních cyklů) obsahuje množství poznatků z fyziologie, životních projevů a rozšíření popsaných druhů, včetně zhodnocení významu pro člověka. Její součástí jsou rovněž inovované kapitoly z etologie a ekologie živočichů, fylogeneze orgánů a orgánových soustav, ochrany a výzkumu živočichů. Přináší i detailní přehled nejnovější literatury a internetových odkazů, doporučených zájemcům k dalšímu studiu, příp. motivujících k studentské odborné činnosti nebo smysluplným volnočasovým aktivitám. Množstvím názorných černobílých ilustrací a didakticky mimořádně hodnotných barevných příloh potěší každého milovníka přírody. Kniha je určena studentům a učitelům gymnázií a středních škol s profilujícími biologickými obory. V partiích přesahujících středoškolské požadavky neobyčejně motivuje k samostatnému studiu a k vlastní výzkumné práci. Je rovněž vhodná pro opakování zoologie při vstupu na vysoké školy s biologickým zaměřením. Spoluprací s desítkami odborníků z výzkumu, vysokých škol i z praxe vzniklo dílo, jež přináší kompaktní informace a které může velmi příznivě ovlivnit úroveň zoologických znalostí a ve vztahu k přírodě i budoucí občanskéa profesní postoje středoškoláků.

NÁZEV SOUBORU: Zoologie.pdf

AUTOR: Vladimír Zicháček

ISBN: 9788071822912

VELIKOST SOUBORU: 5,21 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zoologie je přírodní věda spadající do okruhu biologických věd, zabývající se studiem organismů z říše živočichů (Animalia).Tradičně se zoologie zabývá také studiem prvoků (protozoologií), kteří v současnosti již ovšem nejsou považováni za živočichy.Název pochází z řečtiny: ζοον (zoon) = zvíře, živočich, tvor; λόγος = slovo, smysl, nauka

Radek Lučan, Ph.D. z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK. Není moucha jako moucha. Hmyz má zásadní význam jak z hlediska fungování ekosystému Země, tak z pohledu vlivu na lidskou společnost. Přesné rozpoznání konkrétního druhu však mnohdy není jednoduché a často bývá i časově náročné. Skupina vědců spolu ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY