Simulace podnikových procesů

Interdrought2020.com Simulace podnikových procesů Image
Trávit čas knihou Simulace podnikových procesů! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Simulace podnikových procesů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Řešení manažerských problémů pomocí nástrojů dynamické simulace je moderní a efektivní metoda, která umožňuje jednoduše simulovat rozsáhlé podnikové změny v prostředí počítačového modelu. Manažer tak před samotnou realizací změn může posoudit dopady na chod podniku a velice dobře odhadnout i konkrétní přínosy a nutné investice. Ve skutečnosti si manažer prostě nemůže dovolit přestavět celý sklad, koupit novou výrobní linku, odzkoušet složitou odstávku výrobního zařízení a celou řadu dalších změn. Simulace mu toto všechno nabízí i se zohledněním možných rizik a nejistoty při maximalizaci přínosu pro podnik. Klíčovým přínosem simulačních modelů je tvorba možných kombinací a různých variant scénářů. Autoři zvolili vhodnou kombinaci teorie, jednoduchých ukázkových příkladů a komplexních případových studií ze skutečných projektů realizovaných v podnikové praxi.

NÁZEV SOUBORU: Simulace podnikových procesů.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8025116494

VELIKOST SOUBORU: 3,70 MB

STÁHNOUT ČÍST

Simulace podnikových procesů . Řešení manažerských problémů pomocí nástrojů dynamické simulace je moderní a efektivní metoda, která umožňuje jednoduše simulovat rozsáhlé podnikové změny v prostředí počítačového modelu.Manažer tak před samotnou realizací změn může posoudit dopady na chod podniku a velice dobře odhadnout i konkrétní přínosy a nutné investice.

kniha (manuál) Simulace podnikových procesů (Dlouhý Martin) Motto: Dobrá kniha (příručka) s příklady je vždy nejlepší manuál (učebnice).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY