Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež

Interdrought2020.com Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež Image
Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Michael Velenský. Přečtěte si s námi knihu Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež na interdrought2020.com
Učební texty vznikly jako reakce na vývoj světového elitního basketbalu v období přelomu 20. a 21.století, tj. v období zhruba posledních patnácti až dvaceti let. Tento vývoj přinesl v pojetí herního výkonu celou řadu podnětů, které nelze přehlížet. Reflexe není hledána výlučně na úrovni zmiňované realizace sportovní hry, ale v otázce jak takové úrovně dosáhnout, v menší míře nároků - jak se k takové úrovni přiblížit. Teoretickým východiskem se v učebních textech stává pojednání o didaktickém procesu ve sportovních hrách. S přihlédnutím k novějším poznatkům a zjištěním v odborné literatuře je poukazováno na základní vztahy, které oboustranně vznikají mezi subsystémy tohoto procesu, tj. mezi žákem (hráčem), učitelem (trenérem) a učivem. Stěžejní otázka je kladena ve smyslu jak vytvářet podmínky pro učení basketbalu? Z konfrontace mezi pojetím didaktiky sportovních her a pojetím herního výkonu hráčů a družstev světové elitní úrovně následně vyplývá pokus o sestavení basketbalového učiva pro sportovní trénink dětí mládeže. Hlavní důraz je přičítán základům sportovní hry, tj. herním činnostem jednotlivce.

NÁZEV SOUBORU: Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež.pdf

AUTOR: Michael Velenský

ISBN: 9788024614809

VELIKOST SOUBORU: 10,33 MB

STÁHNOUT ČÍST

Učebnice.com Knihkupectví Pro děti a mládež. Pro děti a mládež. Tvrdí se, že dnešní děti a mládež moc nečtou a to je škoda. Knížek na výběr je nepřeberné množství, pohádky, dobrodružná četba i dívčí románky. Odpovědní rodiče ví, že četba rozvíjí fantazii dětí, jejich slovní zásobu a pomáhá s ...

Download Citation | Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež / | 1. vyd. 300 výt. Učební text pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu UK | Find, read and cite all the ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY