Dějiny Polska v datech

Interdrought2020.com Dějiny Polska v datech Image
Dějiny Polska v datech je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miloš Řezník. Přečtěte si s námi knihu Dějiny Polska v datech na interdrought2020.com
Praktická příručka, která seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími daty a událostmi z dějin, domácí i mezinárodní politiky i se základními údaji z kulturní a hospodářské sféry. Jednotlivá období jsou uvedena přehledovými statěmi, následuje vlastní chronologie a knihu uzavírají tabulky (panovníci, vlády, církevní představitelé) a jmenný rejstřík-slovníček se základními daty osobností a stručnou charakteristikou. Text provází množství ilustrací (portréty, veduty, mapky atd.). Autor, renomovaný historik, přednáší evropské dějiny na univerzitě v Lipsku. Pro Libri mj. napsal Polsko, Bělorusko a Sasko v edici Stručná historie států.

NÁZEV SOUBORU: Dějiny Polska v datech.pdf

AUTOR: Miloš Řezník

ISBN: 9788072774081

VELIKOST SOUBORU: 3,63 MB

STÁHNOUT ČÍST

F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech podávají chronologický přehled dějin českých zemí od pravěku až po současnost. Kladou si za cíl podat co nejobjektivnější pohled na dějinný vývoj ve světle soudobého vědeckého nazírání včetně jistých vazeb na předchozí historická zpracování.

Dějiny Polska v datech 5. 1 recenze ; Praktická příručka, která seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími daty a událostmi z dějin, domácí i mezinárodní politiky i se základními údaji z kulturní a hospodářské sféry. Jednotlivá období jsou uvedena přehledovými statěmi, následuje vlastní chronologie a knihu ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY