Novelizovaný zákon o sociálnych službách 2011

Interdrought2020.com Novelizovaný zákon o sociálnych službách 2011 Image
Novelizovaný zákon o sociálnych službách 2011 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Novelizovaný zákon o sociálnych službách 2011 na interdrought2020.com
Novelizovaný zákon o sociálnych službách s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení : Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení Zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z. a Zákona č. 551/2010 Z.z.

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný zákon o sociálnych službách 2011.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788080579012

VELIKOST SOUBORU: 2,20 MB

STÁHNOUT ČÍST

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z. 63 17. 4. 2020: 22. 4. 2020

V snahe riešiť pretrvávajúce problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb, bola prijatá novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY