Novelizovaný zákon o sociálnych službách 2011

Interdrought2020.com Novelizovaný zákon o sociálnych službách 2011 Image
Novelizovaný zákon o sociálnych službách 2011 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Novelizovaný zákon o sociálnych službách 2011 na interdrought2020.com
Novelizovaný zákon o sociálnych službách s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení : Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení Zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z. a Zákona č. 551/2010 Z.z.

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný zákon o sociálnych službách 2011.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788080579012

VELIKOST SOUBORU: 10,65 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (definícia, Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 32b) Zariadenie podporovaného bývania (definícia, Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 34)

Zákon č. 448/2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

SOUVISEJÍCÍ KNIHY