Ř!

Interdrought2020.com Ř! Image
Ř! je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Ř! na interdrought2020.com
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě hledající národní identitu v uměleckých dílech. Téma vychází z úvah o oblastech, k nimž se lidé tradičně podle sociologů vztahují, pokud uvažují o své národní identitě. Jsou to dějiny, kultura, krajina, jazyk, věda a sport. Základním předpokladem koncepce je fakt, že uvnitř těchto okruhů se podvědomě národní identita utváří a projevuje. Aniž by ambicí knihy bylo přinést odpověď na otázku, co je to česká národní identita, pokusí se hlouběji proniknout do její problematiky prostřednictvím textů odborníků z různých oblastí. Publikace se neomezí pouze na formu odborného textu, ale bude obohacena o úvahy, rozhovory s umělci a rozšířenou obrazovou část. Příspěvky budou směřovány k osvětlení otázek, které v souvislosti s národní identitou vyvstávají. Katalog pod vedením prof. Mileny Bartlové připravili Eva Balaštíková, Anna Burianová, Ondřej Čech, Štěpánka Holbová, Eva Riebová a Veronika Rollová. Grafické řešení Markéta Mášová.

NÁZEV SOUBORU: Ř!.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788086863467

VELIKOST SOUBORU: 6,99 MB

STÁHNOUT ČÍST

Poučení podle § 119a o.s.ř. Smyslem poučení podle § 119a odst. 1 o. s. ř. je, ve vazbě na princip neúplné apelace v odvolacím řízení, poskytnout účastníkům ještě „poslední" možnost ke splnění povinnosti tvrzení a důkazní povinnosti v řízení před soudem prvního stupně.

Vážení rodiče, hodnocení Vašich dětí bude probíhat v souladu s vyhláškou č.211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a Postupem při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vydaného MŠMT 27.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY