Projektivní metody v psychologické diagnostice

Interdrought2020.com Projektivní metody v psychologické diagnostice Image
Trávit čas knihou Projektivní metody v psychologické diagnostice! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Projektivní metody v psychologické diagnostice a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Projektivní metody představují základní nástroj pro zkoumání osobnosti a jejích charakteristik. Jejich využití nalezneme napříč různými psychologickými disciplínami, zejména však v klinické oblasti. Práce s těmito metodami klade značné požadavky na schopnosti a znalosti odborníka a právě k jejich získání či rozšíření chtějí autoři přispět touto publikací. Kniha přináší orientaci v dělení projektivních metod i vhled do historie a teoretických východisek jednotlivých metod. Těžištěm textu je však popis a nastínění užití projektivních metod u dospělých osob. Představeno bude celé spektrum verbálních, grafických a manipulačních projektivních metod, ovšem větší prostor je věnován obtížnějším metodám, konkrétně Rorschachově metodě, Tematicko-apercepčnímu testu a Rosenzweigovu obrázkovému frustračnímu testu. Text je jedinečný tím, že je doplněn četnými příklady z používání projektivních technik v psychodiagnostické i psychoterapeutické praxi.

NÁZEV SOUBORU: Projektivní metody v psychologické diagnostice.pdf

AUTOR: Jiří Šípek

ISBN: 9788026212607

VELIKOST SOUBORU: 3,68 MB

STÁHNOUT ČÍST

Projektivní metody hrají dnes již nezastupitelnou úlohu v psychologické diagnostice. Autor v publikaci seznamuje čtenáře s cíli a postupy jednotlivých projektivních metod, s jejich vyhodnocováním a s jejich teoretickými východisky. Těžištěm textu je užití projektivních technik u dospělých.

Projektivní metody v psychologické diagnostice Najbrtová Kristina - Šípek Jiří Portál s.r.o XLS 2017. brožovaná, 175 str. ISBN 9788026212607-10% 349,-314,- SKLADEM. anotace. anotace; Projektivní metody představují základní nástroj pro zkoumání osobnosti a jejích charakteristik. Jejich využití nalezneme napříč různými ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY