Výpovědní důvody z nájmu bytu

Interdrought2020.com Výpovědní důvody z nájmu bytu Image
Výpovědní důvody z nájmu bytu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Výpovědní důvody z nájmu bytu na interdrought2020.com
Praktická příručka přináší podrobný výklad ustanovení § 711 a § 711a občanského zákoníku, které stanoví, z jakých důvodů může pronajímatel vypovědět nájem bytu, ať již s přivolením soudu nebo bez takového přivolení. Zvláštní pozornost je věnována právě těm novým ustanovením, která umožňují, aby pronajímatel vypověděl nájem i bez předchozího přivolení soudu. Vyčerpávající komentář je doplněn přehledem veškeré dosavadní judikatury k výpovědi z nájmu bytu. Rozhodnutí jsou uváděna citací právní věty a výňatkem z odůvodnění, často je připojena vysvětlující poznámka. Základem knihy je sice návod na aplikaci platné právní úpravy, autoři však připojili též několik úvah de lege ferenda. V závěru knihy autoři upozorňují na úskalí, která soudní řízení o výpovědi z nájmu bytu přináší, a podávají několik praktických rad, jak se jich předem vyvarovat.

NÁZEV SOUBORU: Výpovědní důvody z nájmu bytu.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8072016594

VELIKOST SOUBORU: 8,23 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nájemní smlouva na dobu určitou je výhodná zejména pro pronajímatele, kteří si chtějí své nájemníky často "ozkoušet". Nový občanský zákoník již neurčuje podstatné náležitosti smlouvy. Strany by ale přesto neměly zapomínat upravit některé důležité skutečnosti, které se týkají vymezení vzájemných práv a povinností.

Obvyklou variantou je také oboustranná dohoda o skončení nájmu. Zákon ovšem umožňuje pronajímateli podat okamžitou výpověď z nájmu bytu, tedy bez výpovědní doby. Proto musí být ovšem pádné důvody, ke kterým zpravidla patří hrubé porušení smluvených podmínek. Výpověď nájmu pronajímatelem

SOUVISEJÍCÍ KNIHY