Právne nástroje boja s daňovými únikmi

Interdrought2020.com Právne nástroje boja s daňovými únikmi Image
Trávit čas knihou Právne nástroje boja s daňovými únikmi! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Právne nástroje boja s daňovými únikmi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Problematika daňových únikov je dlhodobo pozorne sledovaný jav.Autor v knihe analyzuje daňové úniky vzťahujúce sa na oblasť dane z pridanej hodnoty. Ďalej opisuje mechanizmus ich fungovania v podobe karuselových podvodov. Z pozície efektívneho nástroja na odhaľovanie daňových únikov definuje pojem daňová kontrola so zdôraznením aspektov jej fungovania a uvádza prostriedky boja proti daňovým únikom tak na strane štátu, ako aj Európskej únie. V oblasti legislatívneho rámca boja proti daňovým únikom čitateľ nájde aj názor odborníka na daňové úniky z praxe, ktorý okrem analýzy ich problematiky podáva vlastné úvahy ohľadom opatrení, ktorých zavedenie má význam v prípadoch zneužitia práva. V monografii je uverejnený rozbor troch judikátov, na úrovni vnútroštátnej a európskej. Všetky tri sa týkajú oblasti daňových únikov, konkrétne zneužitia práva daňovým subjektom. V závere monografie sa nachádza 30 opatrení utvorených vládou Slovenskej republiky. K ich uplatneniu má dôjsť v najbližších rokoch za účelom zvýšenia efektivity boja proti daňovým únikom.

NÁZEV SOUBORU: Právne nástroje boja s daňovými únikmi.pdf

AUTOR: Vladimír Svitek

ISBN: 9788097225346

VELIKOST SOUBORU: 3,62 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pokračovanie boja s daňovými únikmi a zvyšovanie efektivity výberu daní, kde má Slovensko stále rezervy. Lepšie nastavenie kritizovaných daňových kontrol. Ďalšia elektronizácia finančnej správy s cieľom zjednodušiť komunikáciu a minimalizovať potrebu fyzického kontaktu daňovníkov s touto inštitúciou.

Právne nástroje boja s daňovými únikmi. Počet hlasov (0) Svitek, Vladimír ISBN: 978-80-972253-4-6 Vydavateľstvo: Forum Sapientiae, tlač VEDA Rok vydania: 2017 Počet strán: 123

SOUVISEJÍCÍ KNIHY