Sociologie organizace

Interdrought2020.com Sociologie organizace Image
Hledáte knihu Sociologie organizace? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Eliška Novotná? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Vydejme se společně na cestu sociologického poznávání. Knížka, kterou držíte v rukou, nás vede do světa, jehož jsme tvůrci: do světa organizací. Jejich význam rostl spolu s civilizačním vývojem a dnes si neumíme svůj každodenní život bez nich představit. Budeme poznávat organizace jako formální sociální útvary, ve kterých je vykonávána moc (nebudeme v nich tedy věnovat pozornost neformálním sociálním skupinám). Cestu začneme otázkou "Co to jsou ty organizace?", na níž budeme hledat odpověď v úvahách o sociálním konstruování reality. Odpověď nám umožní tázat se "Proč tady jsou ty organizace?" a uvažovat poté o jejich nejvýznamnějších znacích. Třetí milník na cestě vytyčíme položením otázky "Co to v těch organizacích dělají?" a odpovědi nás vrátí na začátek naší cesty, k aktérovi. V jeho mysli organizace začíná a končí, jeho aktivitami žije. Poslední metou na naší cestě bude naznačení možnosti hledání odpovědi na otázku "Co ty organizace mezi sebou mají?", kterou opustíme mikrosvět organizace a nakročíme do světa organizací, do jejich rozmanitosti a rozmanitosti jejich vztahů. Pro snazší pochopení procesů a vztahů, na které je kladen v celé knížce důraz, je každá kapitola doplněna schématy a cvičeními. Otázky v jejím úvodu povzbuzují čtenáře k uvažování a poskytují mu tak v jejím závěru příležitost nejen ověřit si získané znalosti, ale vytvořit si i vlastní odpovědi. Pokud se čtenář oné příležitosti chopí a vlastní uvažování ho dovede k vlastním otázkám a pochybnostem, pomůže mu tato knížka prožívat ve světě organizací jeho každodennost.

NÁZEV SOUBORU: Sociologie organizace.pdf

AUTOR: Eliška Novotná

ISBN: 9788024724287

VELIKOST SOUBORU: 6,13 MB

STÁHNOUT ČÍST

Sociologie organizace je jednou z oborových sociologií, jejímiž „souputníky" na sociologickém poli jsou sociologie pr ůmyslu a podniku, sociologie práce, sociologie řízení nebo také sociologie ekonomiky. Jako sociologie obecná i sociologie organizace je výsledkem p řevratných spole čenských zm ěn, které jsou v evropském ...

Sociologie organizace je jednou z oborových sociologií, jejímiž „souputníky" na sociologickém poli jsou sociologie pr ůmyslu a podniku, sociologie práce, sociologie řízení nebo také sociologie ekonomiky. Jako sociologie obecná i sociologie organizace je výsledkem p řevratných spole čenských zm ěn, které jsou v evropském ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY