Daňový sprievodca 2014

Interdrought2020.com Daňový sprievodca 2014 Image
Trávit čas knihou Daňový sprievodca 2014! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Daňový sprievodca 2014 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia obsahuje:Daňové zákony:• Zákon o dani z príjmov• Zákon o DPH• Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku• Daň z nehnuteľností• Daň z motorových vozidiel• Zákon o správe daní a poplatkovPostupy účtovania:• Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo• Postupy účtovania - podvojné účtovníctvo• Opatrenie o zostavení účtovnej závierky• Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotkyBonus:• Zákon o účtovníctve• Zákon o cestovných náhradách• Zákon o obmedzení platieb v hotovosti• Informácie o účtoch Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovníZákony sú odborne spracované a prehľadne členené:- staré znenie zákona je uvedené v rámčeku- najnovšie znenie zákona je zvýraznené hrubým písmom- vypustené časti zákona sú prečiarknuté- pri každom zákone sa nachádza komentár zmien a zoznam noviel- na konci každého zákona sú uvedené aj súvisiace právne predpisy

NÁZEV SOUBORU: Daňový sprievodca 2014.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8588001382384

VELIKOST SOUBORU: 1,42 MB

STÁHNOUT ČÍST

Daňový sprievodca 2014 s komentárom . Hospodárske noviny, 2014. Vydavateľstvo Hospodárske noviny, 2014. Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel...

Daňový sprievodca 2014 s komentárom . Hospodárske noviny, 2014. Vydavateľstvo Hospodárske noviny, 2014. Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY