Daňový sprievodca 2014

Interdrought2020.com Daňový sprievodca 2014 Image
Daňový sprievodca 2014 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Daňový sprievodca 2014 na interdrought2020.com
Publikácia obsahuje:Daňové zákony:• Zákon o dani z príjmov• Zákon o DPH• Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku• Daň z nehnuteľností• Daň z motorových vozidiel• Zákon o správe daní a poplatkovPostupy účtovania:• Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo• Postupy účtovania - podvojné účtovníctvo• Opatrenie o zostavení účtovnej závierky• Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotkyBonus:• Zákon o účtovníctve• Zákon o cestovných náhradách• Zákon o obmedzení platieb v hotovosti• Informácie o účtoch Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovníZákony sú odborne spracované a prehľadne členené:- staré znenie zákona je uvedené v rámčeku- najnovšie znenie zákona je zvýraznené hrubým písmom- vypustené časti zákona sú prečiarknuté- pri každom zákone sa nachádza komentár zmien a zoznam noviel- na konci každého zákona sú uvedené aj súvisiace právne predpisy

NÁZEV SOUBORU: Daňový sprievodca 2014.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8588001382384

VELIKOST SOUBORU: 1,52 MB

STÁHNOUT ČÍST

Daňové priznanie právnické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť; Infografika: Daňový sprievodca pre strednú a vychodnú Európu; Kontrolný výkaz DPH; Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2014 (v roku 2015) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2015

Verejná správa 12,13/2014 - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súhrnný výkaz od 1.10.2014, Sociálny fond, Zákon o rozpočtových pravidlách - novela zákona, Verejné zbierky - novela zákona, Podiel zaplatenej dane, Starosta obce...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY