Čítanka 2

Interdrought2020.com Čítanka 2 Image
Čítanka 2 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Denisa Wagnerová. Přečtěte si s námi knihu Čítanka 2 na interdrought2020.com
Čítanka 2/1 - upravená a doplněná verze, která spolu s Pracovním sešitem umožňuje plnit požadavky a cíle RVP ZV. Obsahuje jak ukázky z klasické dětské literatury, tak i texty spisovatelky Zuzany Novákové ze života současných dětí.

NÁZEV SOUBORU: Čítanka 2.pdf

AUTOR: Denisa Wagnerová

ISBN: 9788072452378

VELIKOST SOUBORU: 5,73 MB

STÁHNOUT ČÍST

Čítanka 2 (obal karton) Čítanka 2 navazuje na Slabikář pro 1. ročník. Narativní metoda použitá v učebnicích českého jazyka Modré řady se uplatnila i při tvorbě Čítanek pro 2. a 3. ročník, které jsou členěny tematicky. Dle současných požadavků na vzděláv ...

Čítanka 2 obsahuje 36 lekcí, sdružených do 6 tematických oblastí, jež se volně vážou k tematickým oblastem prvouky. Každá tematická oblast je členěna do dvou komplementárních okruhů o třech lekcích: domov x cizina, zdraví x nemoc apod.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY