Informatika

Interdrought2020.com Informatika Image
Informatika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Anita Romanová. Přečtěte si s námi knihu Informatika na interdrought2020.com
Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti.Publikácia, pod názvom Informatika, prináša kreativitu v manažérskych inováciách, charakterizuje dôležité činitele a faktory, uvádza účelne zoskupené dáta, ktoré svojím poradím, vnútornou a vonkajšou logikou i väzbami tvoria základ pre potreby informačného systému.Publikácia sa zaoberá komunikačným, procesným a riadiacim systémom, princípmi systémového inžinierstva, uvádza konkrétne metódy riešenia pre praktické a strategické uplatňovanie v informačnej i manažérskej sfére.Obsah publikácie, okrem študijných vysokoškolských textov, obsahuje množstvo užitočných poznatkov, ktoré poslúžia aj ostaným záujemcom o informačné technológie. V knihe sa čitateľ oboznámi s vývojom počítačov, ich technickým vybavením, so základmi databázového spracovania, s problematikou počítačových vírusov a komunikačných služieb, bezpečnosťou informačnej činnosti, ale aj s ďalšími vývojovými trendmi.

NÁZEV SOUBORU: Informatika.pdf

AUTOR: Anita Romanová

ISBN: 9788089710409

VELIKOST SOUBORU: 10,51 MB

STÁHNOUT ČÍST

Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá pojmem informace a přenosem a zpracováním informace. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů. Z hlediska typologie informace informatikou studované, je na základě prací B. Russella a I. Newtona (autora metody exaktní vědy Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica) viz též věda, třeba uvést ...

Studijní program informatika Akademický rok 2018/2019 A. Bakalář ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY