Numerické modelování problémů elektrotechniky

Interdrought2020.com Numerické modelování problémů elektrotechniky Image
Numerické modelování problémů elektrotechniky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karel Segeth. Přečtěte si s námi knihu Numerické modelování problémů elektrotechniky na interdrought2020.com
Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Doprovodný text přednášky Numerické modelování problémů elektrotechniky předpokládá znalost matematické analýzy a numerické matematiky v rozsahu VŠ kursu.

NÁZEV SOUBORU: Numerické modelování problémů elektrotechniky.pdf

AUTOR: Karel Segeth

ISBN: 8024602873

VELIKOST SOUBORU: 7,96 MB

STÁHNOUT ČÍST

Numerické modely Modelování je v projektu TESEUS rozvíjeno odborníky z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci, kde je vyučováno v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Přírodovědné inženýrství a Aplikované vědy v inženýrství.

Geotechnické modelování komplexních úloh inženýrské praxe, podpořené více než 50 lety praktických zkušeností Numerické modelování geotechnických problémů je v současnosti nezbytný nástroj při řešení většiny komplikovaných nebo rizikových zakázek, ale i relativně jednoduchých či rutinních posouzení.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY