Papyrus Derveni

Interdrought2020.com Papyrus Derveni Image
Papyrus Derveni je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vojtěch Hladký. Přečtěte si s námi knihu Papyrus Derveni na interdrought2020.com
Zuhelnatělý papyrus z konce 4. století př. Kr., spálený během pohřebního obřadu u severořecké obce Derveni vzbudil hned po svém nálezu v roce 1962 zaslouženou pozornost. Především je to jeden z nejstarších řeckých papyrů vůbec a patrně jde o nejstarší evropskou knihu, která se nám fyzicky zachovala. I jeho obsah je však více než pozoruhodný - jedná se o presokratický komentář k orfické básni, v němž je dobře patrný vliv Anaxagory či jeho žáků, ale na příklad i Hérakleita. Máme co do činění s "tajnou knihou starých orfiků", anebo s filosofickým spisem vykládajícím alegoricky posvátnou báseň? Neskrývá v sobě papyrus dosud neznámé presokratické zlomky? A kdo je vlastně autorem tohoto záhadného a spletitého textu? Díky teprve nedávno vydané oficiální edici tohoto důležitého nálezu si nyní můžeme vážně položit tyto a další otázky.

NÁZEV SOUBORU: Papyrus Derveni.pdf

AUTOR: Vojtěch Hladký

ISBN: 9788087378182

VELIKOST SOUBORU: 9,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

The Derveni Papyrus by Gábor Betegh - Cambridge Core This is a comprehensive study of the Derveni Papyrus. The papyrus, found in 1962 near Thessaloniki, is not only one of the oldest surviving Greek papyri but is also considered by scholars as a document of primary importance for a better understanding of the religious and philosophical developments in the fifth and fourth centuries BC.

Papyrus z Derveni je silně poškozený papyrový svitek, nalezený roku 1962 v hrobě u obce Derveni blízko Thessaloniki v řecké Makedonii. Papyrus z let 340-320 př. n. l. obsahuje nábožensko-filosofický komenář k orfické básni s řadou citátů z předsókratovských filosofů a je tak nejstarším zachovaným řeckým a filosofickým rukopisem i nejstarším papyrem objeveným ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY