Mapa SR

Interdrought2020.com Mapa SR Image
Mapa SR je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Mapa SR na interdrought2020.com
Mapa Slovenska má z jednej strany územno-správne usporiadanie a na druhej strane má všeobecnozemepisnú časť. Laminovaná mapa je v mierke 1 : 1 500 000.

NÁZEV SOUBORU: Mapa SR.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8089080510

VELIKOST SOUBORU: 6,96 MB

STÁHNOUT ČÍST

Mapy Google nepodporujú váš aktuálny prehliadač. Mapy Google však môžete ďalej používať aktualizáciou svojho prehliadača. Získajte prístup k Mapám. Ak chcete používať Mapy Google, stiahnite si a používajte najnovšiu verziu jedného z týchto prehliadačov: Zistite viac o spôsoboch používania Máp Google. Pomohlo vám to?

Topografická mapa Slovenska pre Garmin GPS. Nová digitálna vektorová mapa pokrývajúca celé územie Slovenska je určená pre zariadenia Garmin na turistiku a rekreáciu. Obsahovo a svojou podrobnosťou je porovnateľná s mierkou rastrových máp 1:25.000.Pri použití s kompatibilným Garmin GPS ponúka automatické plánovanie trás do vybraného cieľa.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY