Rodiče a sport dětí

Interdrought2020.com Rodiče a sport dětí Image
Trávit čas knihou Rodiče a sport dětí! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Rodiče a sport dětí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Problematika rodiny a jejích výchovných funkcí je publikací aktualizována významem úlohy rodičovských výchovných stylů na oblast sportovně pohybových aktivit. Motivace k pravidelnému sportování na půdě organizovaného sportu dětí a mládeže je modelována i nově se formujícími sociálně a kulturně podmíněnými vztahy sportující dítě - rodiče - trenér, kdy vznikají možné střety motivací, prožitků a směřování různých aktérů tohoto trojúhelníku. Přitom vliv rodičů na motivaci k pravidelnému pohybu je zcela zásadní a nezastupitelný a nabývá na síle v případech, kdy rodiče působí na dítě společným pravidelným sportováním. Práce je tak určena nejen rodičům, ale i pedagogům, trenérům a širší odborné sportovní veřejnosti.

NÁZEV SOUBORU: Rodiče a sport dětí.pdf

AUTOR: Aleš Sekot

ISBN: 9788021092921

VELIKOST SOUBORU: 2,75 MB

STÁHNOUT ČÍST

Rodiče napořád: Striovi, Míla a Kamil nemohli mít vlastní děti, tak si jich postupně osm osvojili nebo přijali do pěstounské péče. Velkou zkouškou pro celou rodinu jsou problémy dcery Petry, trpící autismem.

SportMentor je určený pro rodiče, kteří chtějí pozitivně ovlivnit život svých dětí. Pro rodiče, kteří mají chuť na sobě pracovat a dál se vzdělávat. Pro rodiče, kteří nemají tolik času vyhledávat složitě informace z různých zdrojů a ověřovat si jejich pravdivost.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY