Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Interdrought2020.com Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla Image
Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Koukal. Přečtěte si s námi knihu Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla na interdrought2020.com
Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu autorskoprávní, a na jejich souběh.Autor pro vysvětlení některých institutů používá rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante (OHIM) a pracuje také se zatím nečetnou judikaturou evropských soudů.Díky řadě názorných příkladů se kniha stane praktickou příručkou nejen pro právníky či patentové zástupce, ale i pro designéry samotné.

NÁZEV SOUBORU: Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla.pdf

AUTOR: Pavel Koukal

ISBN: 9788073578862

VELIKOST SOUBORU: 9,89 MB

STÁHNOUT ČÍST

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. ... Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu autorskoprávní, a na jejich souběh. ...

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla - [7.4. 2020] Pavel Koukal: Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla 120 Kč

SOUVISEJÍCÍ KNIHY