Rozhodčí řízení

Interdrought2020.com Rozhodčí řízení Image
Hledáte knihu Rozhodčí řízení? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2002 a autorem je Ilona Schelleová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikace podává přehled o historii, současnosti, perspektivě a vývoji současné praxe rozhodčího řízení v České republice.

NÁZEV SOUBORU: Rozhodčí řízení.pdf

AUTOR: Ilona Schelleová

ISBN: 808643219X

VELIKOST SOUBORU: 1,26 MB

STÁHNOUT ČÍST

Rozhodčí řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně řízení v případě sporů ze spotřebitelských smluv, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 2. Platnost rozhodčí smlouvy se posuzuje podle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném v době uzavření rozhodčí smlouvy. ...

Rozhodčí řízení. Obsahem ustanovení § 5 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory, tvořících přílohu Řádu pro vnitrostátní spory Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je závazek Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY