Tuberkulóza dětí a dorostu

Interdrought2020.com Tuberkulóza dětí a dorostu Image
Trávit čas knihou Tuberkulóza dětí a dorostu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Tuberkulóza dětí a dorostu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Tuberkulóza nikdy nepřestala být nemocí vážnou nejen individuálně, ale také sociálně, přes velké úspěchy na poli epidemiologie. V posledních letech však počet případů začíná opět stoupat, a to i v nižších věkových skupinách. Z obsahu:historie tuberkulózy * tuberkulóza jako sociální problém * etiologie tuberkulózy * epidemiologie * patogeneze a patologická anatomie tuberkulózy * alergie a imunita * klinická klasifikace * klinický obraz dětské tuberkulózy * diagnostika tuberkulózy * diferenciální diagnostika * léčba tuberkulózy * prevence a depistáž * organizace boje proti tuberkulóze

NÁZEV SOUBORU: Tuberkulóza dětí a dorostu.pdf

AUTOR: Karel Křepela

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 7,12 MB

STÁHNOUT ČÍST

Výskyt tuberkulózy u dětí byl v období před započetím očkování proti TBC velmi vysoký. V roce 1955 bylo hlášeno u nás 3 443 nových případů, což odpovídalo incidenci 95,7/100 000 dětí do 15 let věku. V témže roce zemřelo na TBC 178 dětí, tj. 4,9/100 000 dětí.

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI : od 6. týdne : Rotavirové nákazy: Rotarix, Rotateq (1. dávka) od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B: Hexacima, Infanrix hexa# (1. dávka) Pneumokoková ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY