Marketingová strategie destinace cestovního ruchu

Interdrought2020.com Marketingová strategie destinace cestovního ruchu Image
Marketingová strategie destinace cestovního ruchu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Monika Palatková. Přečtěte si s námi knihu Marketingová strategie destinace cestovního ruchu na interdrought2020.com
Manažeři, podnikatelé a studenti zvládnou díky této publikaci teorii destinačního marketingu a získají znalosti o jeho praktickém využití. Regionálním institucím kniha pomůže orientovat se v tom, co je zapotřebí k úspěšnému prodeji turistické destinace, poskytne návod, jak sestavit, realizovat a kontrolovat marketingový plán destinace. Komerční subjekty získají představu o začlenění do systému destinace, o možnostech prodeje svého produktu jako součásti produktu destinace i o proniknutí na trh turismu v rámci destinace díky užší spolupráci veřejného a privátního sektoru. Ve výsledku by se měl přínos publikace projevit ve snazším přístupu na trh cestovního ruchu, znamenajícím více domácích i zahraničních turistů a příjmů pro destinaci. Z obsahu:Pojetí destinace a vývoj destinačních strategiíMarketingový management - nový způsob prodeje destinaceMarketing destinace cestovního ruchuMarketingová strategie destinace Česká republikaTvorba marketingového mixu destinace Česká republika

NÁZEV SOUBORU: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu.pdf

AUTOR: Monika Palatková

ISBN: 8024710145

VELIKOST SOUBORU: 6,40 MB

STÁHNOUT ČÍST

• podíl cestovního ruchu na vytváření pracovních míst, • na objem kapitálových investic vyvolaných cestovním ruchem, • na daňové příjmy z aktivit cestovního ruchu, • na vliv cestovního ruchu na platební bilanci státu. Satelitní účet cestovního ruchu umožňuje tak zjištní, resp. vyě íslení objemu hrubého č

Destinace - (též cíl cesty; angl. destination, tourist area) = obecně: směrování, cíl cesty, místo navštívené účastníkem cestovního ruchu. Termín destinace je používán relativně volně a nemusí souviset vždy s cestovním ruchem. V praxi je přesný termín destinace cestovního ruchu zkracován na termín destinace.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY