Prózy

Interdrought2020.com Prózy Image
Trávit čas knihou Prózy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Prózy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Prozaička Božena Benešová (1873 - 1936) patřila v mládí k přátelskému okruhu Růženy Svobodové a F. X. Šaldy, ale její díla nešla ve stopách secesně novoromantických děl Svobodové. Od počátku tíhla k hutnému, věcnému výrazu a promyšlené stavebnosti. Z jejích próz připravuje Česká knižnice soubor, který obsahuje dvě knihy povídek z prvního tvůrčího období Nedobytá vítězství (1910) a Myšky (1916). Tato díla doplňuje poslední a nejznámější autorčina próza Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová (1936). Soubory povídek edičně připravila a komentovala Zuzana Jürgens Dětáková, novelu připravila a komentovala Marie Havránková.

NÁZEV SOUBORU: Prózy.pdf

AUTOR: Božena Benešová

ISBN: 9788074914409

VELIKOST SOUBORU: 1,97 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nezvalovy prózy vznikaly (až na jednu výjimku, kterou je Karneval) v období jeho vůbec nejmohutnější spisovatelské aktivity, které bychom mohli vymezit zhruba roky 1929-1938. Je to doba poznamenaná odklonem od dohasínajícího poetismu a koketováním s francouzským surrealismem, k němuž se nakonec Nezval otevřeně

Kniha představuje vůbec poprvé Karla Kryla jako prozaika. Vedle stěžejní rozsáhlé prózy Člověk, kterou napsal v mnichovském exilu na počátku sedmdesátých let a v níž konfrontuje svá mladá „teplická léta" s pronikavou reflexí situace exulanta, jsou v knize obsaženy i dosud knižně nepublikované povídky, pohádky, fejetony a úvahové a příležitostné texty.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY