Elektromagnetické pole

Interdrought2020.com Elektromagnetické pole Image
Elektromagnetické pole je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Myslík. Přečtěte si s námi knihu Elektromagnetické pole na interdrought2020.com
Teorie elektromagnetického pole je jednou ze základních částí elektrotechniky. Je to však část poněkud nepříjemná. Bez poměrně náročného matematického aparátu by bylo možné se omezit vlastně jen na nic neříkající popisy jevů a skutečností, doplněných vzorečky, které jako kdyby spadly z nebe. Teorie elektromagnetického pole je náročná i v tom, že pole je neviditelné a jakousi představu o něm si lze udělat jen pomocí siločar a ekvipotenciál.Knihy o elektromagnetickém poli mívají mnoho set stran. Tato kniha je kompromis. Matematický aparát je používán jen v nezbytné možné míře a snahou je co nejvíce zdůraznit fyzikální podstatu. Čtenáři, kteří neznají použitý matematický aparát, mohou řadu odvození přeskočit. I tak pro ně budou odvozené vztahy a zákonitosti prakticky užitečné.Je třeba znovu zdůraznit, že kniha se zabývá základy teorie elektromagnetického pole. Nehledejte v ní žádné popisy programů a ani příklady jejich použití. Řešení jen trochu složitějších uspořádání je však bez použití počítačů nemožné. Kniha si neklade za cíl zpracovat obecné výpočty polí, ale jen jakési minimum znalostí, které by měl znát každý elektrotechnik. V tomto smyslu je tedy kniha určena všem zájemcům o elektrotechniku.

NÁZEV SOUBORU: Elektromagnetické pole.pdf

AUTOR: Jiří Myslík

ISBN: 9788086056432

VELIKOST SOUBORU: 9,53 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dnes již víme, že magnetické pole úzce souvisí s polem elektrickým, což vyjadřují Maxwellovy rovnice. Jejich těsnou spojitost dokazuje i elektromagnetická indukce. Existuje ale také pole elektromagnetické, které s výše jmenovanými typy polí nesmíme zaměňovat.

Elektromagnetické pole a záření z 5G vysílačů neškodí zdraví, dokazuje ministerstvo Sdílet Sdílejte na Facebooku Sdílejte na Twitteru přidejte názor. David Slížek 4. 2. 2020 Do boje proti ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY