Údolí, soutěsky a kaňony

Interdrought2020.com Údolí, soutěsky a kaňony Image
Údolí, soutěsky a kaňony je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Údolí, soutěsky a kaňony na interdrought2020.com
Publikace představuje přírodně nejcennější a dosud zachovaná údolí a poměrně vzácné a přitažlivé soutěsky a kaňony, protékané stálými nebo občasnými vodními toky nebo v současné době suché. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy a nastíněn vývoj v období čtvrtohor ve vztahu k podnebným změnám a mladým pohybům zemské kůry. Dále je připomenut i význam údolí pro osídlení, ekonomické a společenské aktivity, dopravu aj. Hlavní část je členěna do šesti kapitol podle povodí nejvýznamnějších řek: Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Dyje, Odry a ostatní. Nechybí ani připomínka chráněných území, připojena je dostupnost (turistická cesta, schůdnost, možnosti občerstvení apod.) a místopisný rejstřík. Text je doplněn barevnými fotografiemi.

NÁZEV SOUBORU: Údolí, soutěsky a kaňony.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788073761448

VELIKOST SOUBORU: 10,82 MB

STÁHNOUT ČÍST

Údolí • protáhlá sníženina na ZP • vzniklá fluviálními procesy • uklánějící se ve směru spádu vodního toku • typy: SOUTĚSKY KAŇONY EROZNÍ ÚDOLÍ NECKOVITÁ ÚDOLÍ ÚVALY PRŮLOMOVÁ - ANTECEDENTNÍ - EPIGENETICKÉ

Soutěsky, kaňony, vodopády a mnoho dalšího vás čeká v Jánošíkových dierách! Výlet na celý den protkaný dobrodružným lezením po žebřících, chozením po lávkách! Cena: 849,00 Kč 699,00 Kč - sleva 18%

SOUVISEJÍCÍ KNIHY