Stavební zákon

Interdrought2020.com Stavební zákon Image
Hledáte knihu Stavební zákon? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Stanislav Malý? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Druhé, aktualizované vydání úspěšného komentáře přináší výklad zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), podle právního stavu k 1. 1. 2013, zahrnuje tedy i výklad „velké novely" č. 350/2012 Sb., jež některá ustanovení stavebního zákona od základu změnila.Komentář na mnoha místech odkazuje na právní úpravu platnou do 31. 12. 2012, a to s ohledem na dosavadní praxi a na důležitá přechodná ustanovení. Text nabízí fundovaný přesah do souvisejících oblastí práva, jako je správní a přestupkové řízení, památková péče, vodní právo a právo životního prostředí, oblast horního a energetického práva, problematika pozemních komunikací nebo vlastnictví bytů.Podrobně jsou v knize vyložena zejména ta ustanovení zákona, která jsou z dosavadní zkušenosti v praxi nejfrekventovanější a která stavební úřady aplikují takřka každodenně. Kniha je tedy určena především pracovníkům stavebních úřadů všech stupňů, dále stavebníkům (investorům), zhotovitelům, projektantům, pracovníkům investičních útvarů, potenciálním uchazečům o funkci autorizovaného inspektora, ale i dalším zájemcům z řad široké odborné veřejnosti, kterým usnadní aplikaci stavebního zákona v jejich každodenní praxi.Autor v textu zúročil své letité zkušenosti s aplikací stavebního práva, ze své pedagogické a přednáškové činnosti i z diskusí s kolegy, především právníky stavebních úřadů. Do textu je také promítnuta nejnovější judikatura. Díky řadě praktických příkladů je text přístupný i lidem bez právního vzdělání, kteří se však ve své pracovní činnosti denně pohybují v oblasti stavebního práva.

NÁZEV SOUBORU: Stavební zákon.pdf

AUTOR: Stanislav Malý

ISBN: 9788073579852

VELIKOST SOUBORU: 3,88 MB

STÁHNOUT ČÍST

Stavební zákon 183/2006 Sb. Poslední změna zákona: 15. 4. 2016. Obsah: ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ...

Kolaudační souhlas, § 122 - Stavební zákon č. 183/2006 Sb., porovnání znění k 1.7.2010; Kolaudační souhlas, § 122 - Stavební zákon č. 183/2006 Sb., znění k 1.1.2011; Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, § 96a - Stavební zákon č. 183/2006 Sb., porovnání znění k 1.1.2013

SOUVISEJÍCÍ KNIHY