Mimoriadne účtovné uzávierky

Interdrought2020.com Mimoriadne účtovné uzávierky Image
Mimoriadne účtovné uzávierky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Anna Šlosárová. Přečtěte si s námi knihu Mimoriadne účtovné uzávierky na interdrought2020.com
V súčasnosti prebiehajúcom procese reštrukturalizácií v rozvinutých ekonomických systémoch zohrávajú fúzie a akvizície významnú úlohu. V publikácii sa rieši problematika zostavovania mimoriadnych účtovných závierok pri dobrovoľnom a nedobrovoľnom zrušení spoločnosti. Podstatnú časť publikácie tvoria účtovné aspekty zostavenia účtovných závierok. Vzhľadom na to, že v súčasnosti prakticky nie je literatúra, ktorá by problematiku mimoriadnych účtovných závierok prezentovala komplexne spracovanú na báze slovenskej právnej úpravy, publikácie iste zaujme širokú účtovnícku a audítorskú obec.

NÁZEV SOUBORU: Mimoriadne účtovné uzávierky.pdf

AUTOR: Anna Šlosárová

ISBN: 9788080782221

VELIKOST SOUBORU: 5,62 MB

STÁHNOUT ČÍST

Spoločnosť je povinná podať daňovépriznanie k dani z príjmov do 3 mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, t. j. do 15. 9. 2005 a v tejto lehote daň aj zaplatiť. Prílohou daňového priznania budú účtovné závierky za účtovné obdobie 30. 11. 2004 až 31. 12. 2004 a účtovné obdobie 1. 1. 2005 až 15. 6.

Manuál Individuálna účtovná závierka 2003 je tradične vydávaná praktická pomôcka určená všetkých subjektom účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov. Tento manuál je o to významnejší, že za rok 2003 sa prvýkrát zostavuje účtovná závierka podľa nových účtovných predpisov platných od roku 2003.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY