Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě

Interdrought2020.com Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě Image
Trávit čas knihou Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace se zabývá fenoménem sochařské dílny v období 17. a 18. století ve střední Evropě, kdy základní oporou veškeré sochařské práce byla vedle osobní invence mistra a jeho tovaryšů dílenská sbírka modelů, v jejichž rámci byly vždy nejvíce oceňovány prvé plastické skici, nejlépe zachycující sochařovo hledání a nalézání kompozičního řešení. Ve svém souhrnu a úzkém propojení s dochovaným fondem kreslených návrhů širokého spektra barokního kostelního mobiliáře je podán relativně přesný obraz každodenní praxe středoevropského sochařského ateliéru období baroka. Postižení přesných kontur fungování takového pracovního společenství je podmíněno prohloubeným studiem relevantního materiálu, uloženého v domácích i evropských státních a soukromých sbírkách. Katalog v němčině na CD je součástí knihy.

NÁZEV SOUBORU: Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě.pdf

AUTOR: Tomáš Hladík

ISBN: 9788070355817

VELIKOST SOUBORU: 3,78 MB

STÁHNOUT ČÍST

Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě 2016; Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů. 2009; Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice 2011; Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 2014; Baroko v Čechách 2013; František Preiss 2005; Žánry autora

Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě - Hladík Tomáš - Publikace se zabývá fenoménem sochařské dílny v období 17. a 18. století ve střední Evropě, kdy základní oporou veškeré sochařské práce byla vedle osobní invence mistra a jeho tovaryšů

SOUVISEJÍCÍ KNIHY