Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu

Interdrought2020.com Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu Image
Trávit čas knihou Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cieľom publikácie je prezentovať teoretické poznatky domácich a zahraničných autorov vrátane vlastných názorov na dôležitosť ľudských zdrojov pri riadení práce v hoteloch, poukázať na postupy najlepšej praxe uplatňované v riadení a odporučiť spôsoby, ktorých uplatňovaním sa prispeje k naplneniu stanovených očakávaní.Publikácia má deväť kapitol zameraných na tie procesy riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú dôležité na úspešné zvládnutie pracovných úloh a povinností v hoteloch. Pozornosť sa venuje systémovému prístupu v práci so zamestnancami, a to od ich získavania a prijatia do zamestnania, adaptácie, vzdelávania a rozvoja až po uvoľnenie. Publikácia je určená študentom cestovného ruchu a hotelierstva, manažérom a zamestnancom hotelov, penziónov, motelov a botelov, a každému, koho zaujíma riadenie ľudských zdrojov.

NÁZEV SOUBORU: Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu.pdf

AUTOR: Milota Vetráková

ISBN: 9788081686122

VELIKOST SOUBORU: 5,72 MB

STÁHNOUT ČÍST

> Spoločensky zodpovedné riadenie ľudských zdrojov v podniku ... Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu Vetráková Milota Cena: 345 Kč Riadenie ľudských zdrojov Joniaková Zuzana, Gálik Rudolf, Blštáková Jana Cena: 532 Kč Riadenie inovačných procesov v podniku ...

308 Kč Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu | Milota Vetráková . Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu | ... Pozornosť sa venuje systémovému prístupu v práci so zamestnancami, a to od ich získavania a prijatia do zamestnania, adaptácie, vzdelávania a rozvoja až po uvoľnenie.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY