Práce a mzdy 1/2019

Interdrought2020.com Práce a mzdy 1/2019 Image
Práce a mzdy 1/2019 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Práce a mzdy 1/2019 na interdrought2020.com
Odpočítateľné položky od základu dane, Zmeny v sociálnom poistení, Mladiství zamestnanci, Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, Čerpanie dovolenky...Publikácia Práce a mzdy prináša množstvo užitočných rád, ktoré súvisia s ukončením roka v pracovnoprávnej oblasti.Témy čísla mesačník PaM 1/2019 sú:- Ukončenie roka v mzdovej a pracovnoprávnej oblasti-predovšetkým sa jedná o náležitosti vzťahujúce sa na styk zamestnávateľov so zamestnancami a rôznymi štátnymi a verejnými inštitúciami v oblasti vykazovania, štatistiky a vyhotovovania zákonmi ustanovených dokumentov. V duchu uvedeného sú tak pre zamestnávateľov aj obdobia konca kalendárneho roka 2018 a začiatku roka 2019 spojené s plnením rôznych povinností voči svojim zamestnancom aj rôznym inštitúciám.- Odpočítateľné položky od základu dane - ak daňovník dosahuje iba príjmy zo závislej činnosti, môže si u svojho zamestnávateľa uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne, bez ohľadu na to, aký základ dane bude počas kalendárneho roka vykazovať. Podmienkou však je, že daňovník u svojho zamestnávateľa podpísal „Vyhlásenie k zdaneniu príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti“ podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov.- Zmeny v sociálnom poistení- Mladiství zamestnanci- Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe- Čerpanie dovolenky- Vozidlo a zamestnávateľ- Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka- Jednotlivé aktivity spoločného obecného úraduPublikácia rieši pracovné problémy prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí. Prináša témy k najnovším zákonom a ich novelám a radí ako predchádzať problémom pri vedení personálnej agendy a platení odvodov. Radí pri riešení zložitých úloh, ukazuje správne postupy a ponúka články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školenia zamestnancov. Rubrika Verejná správa rieši problematiku z danej oblasti tykajúcu sa tém:- Jednotlivé aktivity spoločného obecného úradu- Zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania- Platové pomery starostov obcí na konci roka 2018- Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov

NÁZEV SOUBORU: Práce a mzdy 1/2019.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9771336798190

VELIKOST SOUBORU: 8,17 MB

STÁHNOUT ČÍST

Jeho práce je zařazena do 1. úrovně zaručené mzdy. V měsících leden až květen činila jeho měsíční mzda bez práce přesčas celkem 18 000 Kč a více. V měsíci červnu 2019 celková měsíční mzda poklesla na 12 500 Kč, ačkoliv odpracoval všechny své plánované směny.

Mzdy Srážky ze mzdy Platy Cestovní náhrady ... Práce a mzda 1/2019. Téma měsíce Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018. ... Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část. Ing. Alena Chládková

SOUVISEJÍCÍ KNIHY