Viliam Malík

Interdrought2020.com Viliam Malík Image
Trávit čas knihou Viliam Malík! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Viliam Malík a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia Viliam Malík autorov Filipa Vanču a Aurela Hrabušického predstavuje v rámci edície Osobnosti slovenskej fotografie jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej fotografie na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Viliam Malík začínal ako fotograf amatér, ale vďaka svojim organizačným schopnostiach zastával aj rôzne funkcie v združeniach a zväzoch fotografov amatérov.Zanechal za sebou rozsiahle fotografické dielo, na základe ktorého ho môžeme označiť za priekopníka modernej dokumentárnej aj reportážnej fotografie. Na jeho tvorbe možno názorne dokumentovať prechod od statickej fotografie k modernej dynamickej reportáži. Výber fotografií v publikácii toto konštatovanie potvrdzuje.Edícia Osobnosti slovenskej fotografie prináša portréty známych i verejnosti menej známych osobností slovenských fotografov v spolupráci troch kultúrnych inštitúcií Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Vydavateľstva SLOVART a občianskeho združenia Photoport, subjektov, ktoré sa venujú podpore umenia a kultúry.Autori Filip Vančo a Aurel Hrabušický na základe výskumov pozostalostí a archívov našich fotografov sa rozhodli zmapovať biele miesta v histórii slovenskej fotografie a chcú priblížiť príbehy jednotlivých fotografov a najmä predstaviť ich tvorbu verejnosti.Edícia Osobnosti slovenskej fotografie, v rámci ktorej vyšiel aj tento titul, získala ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2013 v kategórii "Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie".

NÁZEV SOUBORU: Viliam Malík.pdf

AUTOR: Filip Vančo

ISBN: 9788055608327

VELIKOST SOUBORU: 1,92 MB

STÁHNOUT ČÍST

Viliam Malík bol už od roku 1932 členom prestížneho Združenia fotoamatérov YMCA. Na jubilejnej výstave Slovensko vo fotografii v roku 1938 získal čestné uznanie za vystavenú kolekciu. V roku 1938 s Milošom Dohnánym získali profesora Karola Plicku pre pravidelnú spoluprácu pri vzdelávaní kinoamatérov YMCA.

Viliam Malík začínal ako fotograf amatér, ale vďaka svojim organizačným schopnostiach zastával aj rôzne funkcie v združeniach a zväzoch fotografov amatérov. Zanechal za sebou rozsiahle fotografické dielo, na základe ktorého ho môžeme označiť za priekopníka modernej dokumentárnej aj reportážnej fotografie.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY