Verejná správa 12-13/2013

Interdrought2020.com Verejná správa 12-13/2013 Image
Hledáte knihu Verejná správa 12-13/2013? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Obsahom publikácie sú nasledovné témy:- Výkon verejnej moci elektronicky- Úrok z omeškania v daňovej správe- Konsolidovaná účtovná závierka- Zodpovednosť za škodu- Vianočný príspevok dôchodcom- Obce osvedčujú listiny a podpisy- Zákon o e-Governmente

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 12-13/2013.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 6,72 MB

STÁHNOUT ČÍST

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo/e-mail Okresný úrad Malacky Katastrálny odbor Záhorácka 2942 / 60A 901 26 Malacky

12/13/2013 za spracovanie údajov na počítači 177.00 Pweter Horniczký 59.00 12/13/2013 za mat. ŠKD pri ZŠ 178.00 Vydavateľstvo Fragment s.r.o. 63.85 12/13/2013 knihy- knižnica 179.00 Ing. Szilard Németh -SINEX 127.20 12/13/2013 čestné uznanie, samolepka na odpad.kôš 180.00 Obec Zlaté Klasy 97.15 12/16/2013 práce s plošinou 181 ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY