ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě

Interdrought2020.com ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě Image
Hledáte knihu ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem.Navrhovaná právní úprava je technického charakteru – rozšiřuje okruh subjektů vymezených pod pojmem orgán veřejné správy. Na tyto subjekty se budou uplatňovat principy dosavadní právní úpravy – principy řízení a kontroly veřejných financí (zejména princip účelnosti, hospodárnosti, efektivity a přiměřenosti). Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen.Směrnice 2011/85/EU nebyla do uplynutí transpoziční lhůty řádně transponována, tudíž není dosud plně implementována. Komise u této směrnice zahájila řízení č. 2014/0047 - 6 - o porušení smlouvy dle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česká republika obdržela formální upozornění dne 27. ledna 2014. Z tohoto důvodu a s ohledem na délku uplynulé transpoziční lhůty by transpozice směrnice měla být dokončena co nejdříve, aby ze strany Komise nedošlo k přistoupení k dalším krokům v řízení o porušení Smlouvy a Česká republika tak nebyla vystavena hrozbě finančního postihu. Návrh zákona je poslední právní předpis potřebný k dokončení implementace směrnice.

NÁZEV SOUBORU: ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9781335151025

VELIKOST SOUBORU: 10,13 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) - ČÁST DRUHÁ - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA Předpis č. 320/2001 Sb. Znění od 1. 1. 2020

320. ZÁKON ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY