ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě

Interdrought2020.com ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě Image
Trávit čas knihou ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem.Navrhovaná právní úprava je technického charakteru – rozšiřuje okruh subjektů vymezených pod pojmem orgán veřejné správy. Na tyto subjekty se budou uplatňovat principy dosavadní právní úpravy – principy řízení a kontroly veřejných financí (zejména princip účelnosti, hospodárnosti, efektivity a přiměřenosti). Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen.Směrnice 2011/85/EU nebyla do uplynutí transpoziční lhůty řádně transponována, tudíž není dosud plně implementována. Komise u této směrnice zahájila řízení č. 2014/0047 - 6 - o porušení smlouvy dle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česká republika obdržela formální upozornění dne 27. ledna 2014. Z tohoto důvodu a s ohledem na délku uplynulé transpoziční lhůty by transpozice směrnice měla být dokončena co nejdříve, aby ze strany Komise nedošlo k přistoupení k dalším krokům v řízení o porušení Smlouvy a Česká republika tak nebyla vystavena hrozbě finančního postihu. Návrh zákona je poslední právní předpis potřebný k dokončení implementace směrnice.

NÁZEV SOUBORU: ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9781335151025

VELIKOST SOUBORU: 8,98 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zákon o finanční kontrole v praxi. Povinnost zavést systém finanční kontroly v orgánech veřejné správy upravuje zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Postupy a požadavky, jak zavést tento systém a jak realizovat finanční kontrolu upravuje prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb.

2003 Struktura Interní audit Vznik interního auditu obecně Externí - interní audit Moderní definice interního auditu Interní audit a finanční kontrola ve veřejné správě jako součást koncepce PIFC Finanční kontrola a zákon o finanční kontrole Působnost zákona Základní pojmy Problémová místa Interní audit v zákoně ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY