Screening karcinomu děložního hrdla

Interdrought2020.com Screening karcinomu děložního hrdla Image
Screening karcinomu děložního hrdla je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Ondruš. Přečtěte si s námi knihu Screening karcinomu děložního hrdla na interdrought2020.com
Karcinom děložního hrdla je pozdní komplikací banální infekce rozšířené po celém světě. Není však vzácným onemocněním, postihuje celosvětově každým rokem téměř půl milionu žen, z nichž více než polovina z této příčiny (v témže roce 273 000) umírá. Jen v Evropě zemře na karcinom cervixu denně 40 za den. Medicína založená na důkazech zná a provádí intervence pro včasnou detekci a léčbu. MUDr. Vladimír Dvořák, jeden z nejznámějších českých gynekologů, je významým expertem v oblasti screeningu nádorů děložního hrdla. Publikace kolektivu autorů pod jeho vedením přináší zcela aktuální poznatky a přístupy, a chce tak přispět k prohloubení znalostí a informovanosti v oblasti, která má v naší zemi dlouhou tradici – a zejména v ordinacích ambulantních gynekologů také vynikající zázemí.

NÁZEV SOUBORU: Screening karcinomu děložního hrdla.pdf

AUTOR: Jiří Ondruš

ISBN: 9788073453220

VELIKOST SOUBORU: 10,46 MB

STÁHNOUT ČÍST

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR (stav k 1. 7. 2011) Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě doporučení Komise pro screening nádorů děložního hrdla MZ ČR. Jihomoravský kraj

Screening karcinomu děložního čípku [upravit | editovat zdroj] Každý rok v rámci pravidelné preventivní gynekologické prohlídky provede gynekolog odběr stěru z děložního hrdla a odešle jej k cytologickému vyšetření do akreditované laboratoře.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY