Prediktivní trhy

Interdrought2020.com Prediktivní trhy Image
Prediktivní trhy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mikuláš Gangur. Přečtěte si s námi knihu Prediktivní trhy na interdrought2020.com
Kromě historického přehledu vývoje prediktivních trhů, teorie, výsledků a vyhodnocení provedených experimentů, je zařazen také užitečný přehled nabízených softwarových realizací prediktivních trhů, ať už komerčních, nebo řešení na bázi různých druhů open licencí. Tento přehled umožňuje zájemcům praktické seznámení s hlavními vlastnostmi prediktivních trhů, ať už v roli obchodníků na trhu, nebo v roli administrátorů (správců) trhu. V souvislosti s pobídkovými systémy jsou v knize uvedeny i možné negativní důsledky fungování těchto systémů, tj. manipulativní chování některých účastníků. Základní principy jednotlivých typů manipulace vysvětlují postupy při detekci takového jednání spolu s identifikací klíčových parametrů pro nastavení jednoduchých filtrů, odhalujících podezřelé transakce. Neméně důležitá jsou i doporučená jednoduchá preventivní opatření v nastavení motivačního a pobídkového systému, která se snaží manipulaci zabránit. Publikace může být pozvánkou do světa prediktivních trhů. Čtenář by měl po jejím přečtení získat základní představu o principu a smyslu použití prediktivních trhů, může si vyzkoušet vybraný trh jako účastník, zajímat se o implementaci vlastního prediktivního trhu a s jeho pomocí objevit žádoucí a možná i zcela nečekané užitečné informace, odvozené z tacitních znalostí účastníků.

NÁZEV SOUBORU: Prediktivní trhy.pdf

AUTOR: Mikuláš Gangur

ISBN: 9788074788475

VELIKOST SOUBORU: 8,84 MB

STÁHNOUT ČÍST

Prediktivní virtuální trh - simula ... jakékoliv hierarchie (trhy nemají více-prezidenty) zajišťuje, že žádná jednotlivá osoba nemá příliš mnoho vlivu.

0,00 kč 0 ks zboží . ekonomickÁ literatura; doporučujeme; pŘipravujeme; rekodifikace; prÁvnickÁ literatura

SOUVISEJÍCÍ KNIHY