Hluchoslepota v cirkvi

Interdrought2020.com Hluchoslepota v cirkvi Image
Hluchoslepota v cirkvi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Imrich Lukáč (editor). Přečtěte si s námi knihu Hluchoslepota v cirkvi na interdrought2020.com
Zborník obsahuje prednášky, ktoré odzneli na konferencii hluchoslepota v cirkvi 9. 2. 2019 v L. Mikuláši. Prednáška o kauze Reformata rozoberá na základe faktov, čo sa v Reformate skutočne stalo. A. Drobná píše o kauze Beckovská Vieska, kde rozoberá hospodárenie s majetkom, ktorý bol nadobudnutý kúpou z financií zozbieraných našimi predkami po roku 1941. Situáciu dokresľuje svedectvo P. Kočického. I. Lukáč opísal podivné hospodárenie, zneužitie zahraničnej pomoci aj zbierky zborov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu priamo pod oknami Biskupského úradu VD v Prešove, konkrétne na Sigorde. D. Vagaský vysvetľuje, ako to bolo s neschváleným rozpočtom ECAV. Ľ. Turčan v príspevku poukazuje na nutnosť slobody médií pre zdravý vývoj cirkvi. J. Mervart predstavuje Asociáciu slobodných zborov ECAV. Jej vznik je reakciou na pomery v cirkvi, na zakrývanie a neriešenie doslova kriminálnych skutkov. Volá po vieroučnej čistote a jednote slov a činov, po cirkvi bez pretvárky. Východisko z terajšej situácie v ECAV sa hľadá v záverečnej časti „Slovo na záver“ z pera zostavovateľa zborníka Imrich Lukáč, emeritný generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

NÁZEV SOUBORU: Hluchoslepota v cirkvi.pdf

AUTOR: Imrich Lukáč (editor)

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 1,73 MB

STÁHNOUT ČÍST

V tomto čase velké zkoušky nemusí být žádného odloučení. Božím lidem nejsou již „nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Vzdělaní na základ apoštolů a proroků, kde jest úhelný kámen sám Ježíš Kristus, na něm všecko stavení příslušné vzdělané roste ve chrám svatý v ...

Ako predsedníctvo ECAV nemôžeme tiež akceptovať zvolanie konferencie „Hluchoslepota" v cirkvi, ktorá sa má uskutočniť v Liptovskom Mikuláši, dňa 9. februára 2019, ako ponuku na dialóg. Organizátormi konferencie sú podľa týždenníka EPST zástupcovia iniciátorov podpisovej akcie za nové voľby, ktorým robí servis a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY