Investiční rozhodování a dlouhodobé financování

Interdrought2020.com Investiční rozhodování a dlouhodobé financování Image
Trávit čas knihou Investiční rozhodování a dlouhodobé financování! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Investiční rozhodování a dlouhodobé financování a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Třetí přepracované a rozšířené vydání známé vysokoškolské učebnice se zabývá teorií a praxí, výběru, hodnocení a řízení investičních projektů v podnikatelské sféře a různými variantami jejich financování pomocí všech možných alternativních interních a externích zdrojů. Nové vydání knihy přináší dílčí změny, které rozšiřují a prohlubují výklad některých kapitol s ohledem na rozvoj teorie i praxe finančního rozhodování o investicích.První část publikace je věnována makroekonomickému investičnímu prostředí, předinvestiční přípravě projektů, plánování peněžitých toků z projektu, jednotlivým metodám jejich vyhodnocování s ohledem na riziko a způsoby jeho promítání do posuzování projektu. Nově je pozornost věnována efektivnosti tvorby hrubého fixního kapitálu, rozšířen je výklad principů predikce peněžních toků z investičních projektů a charakteristiku předinvestiční přípravy projektů, včetně rozpočtování. Autoři se také více věnovali nestandardním peněžním tokům projektu a využití indexu rentability projektu. V rámci kapitoly o kolektivním investování je výklad rozšířen o hedgeové fondy a fondy privátního kapitálu. Podstatně je prohlouben výklad o úloze opcí v investičním rozhodování a technice rozhodovacích stromů.Druhá část publikace se zabývá alternativami financování podnikatelských projektů pomocí odpisů, nerozděleného zisku, akcií, obligací, rizikového kapitálu, úvěru, leasingu, zahraničního kapitálu a dotací. Značná pozornost je věnována nákladům jednotlivých druhů kapitálu, volbě optimálního složení zdrojů podniku, výhodám a nevýhodám jednotlivých alternativ financování. Nově je do této části zahrnuta problematika investičních veřejných podpor z prostředků státního rozpočtu i strukturálních fondů Evropské unie a financování projektů veřejnosoukromého partnerství (PPP). Zvýšená pozornost je věnována také vnitrokoncernovému financování investic v rámci nadnárodních společností a v současné době vysoce aktuálním otázkám financování podnikatelského výzkumu a vývoje.V tomto vydání je upřesněn výklad o nákladech cizího kapitálu, rozšřena charakteristiku projektového financování a financování projektů v rámci veřejno-soukromého partnerství.Autoři zcela nově zařadili samostatnou kapitolu o financování vývozu investičních celků. V knize jsou aplikovány výsledky výzkumného záměru "Rozvoj finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska", na jehož řešení v rámci Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze se někteří autoři publikace podílejí.Všechny kapitoly jsou tradičně doprovázeny charakteristikou klíčových pojmů, otázkami a řešenými příklady. Všude jsou systematicky vysvětlovány nejnovější poznatky finanční teorie a praxe investičního rozhodování v ČR i v průmyslově vyspělých zemích.

NÁZEV SOUBORU: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování.pdf

AUTOR: Josef Valach

ISBN: 9788086929712

VELIKOST SOUBORU: 10,28 MB

STÁHNOUT ČÍST

Finanční trh, investiční rozhodování - dlouhodobé cíle a investiční strategie, dlouhodobé financování. Požadavky: Základní znalosti v oblasti financování dopravy, absolvování předmětů z oblasti financování.

Zde se nacházíte: Heureka.cz » Vyhledávání Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Cena (Kč) Od: Do: Zboží. Nové Bazarové. Seřadit podle. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování třetí přepracované a rozšířené vydání . Hodnocení produktu: 0%. Třetí přepracované a rozšířené vydání ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY