Vzácná onemocnění v kostce

Interdrought2020.com Vzácná onemocnění v kostce Image
Hledáte knihu Vzácná onemocnění v kostce? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Kateřina Kubáčková? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
První česká monografie na toto téma podává ucelený přehled o nejčastějších a nejzávažnějších vzácných onemocněních (VO) a nahrazuje dosud chybějící metodické pokyny pro jejich včasnou diagnostiku a léčbu. Napomoci by měla především praktickým lékařům a pediatrům v orientaci v této vysoce heterogenní skupině chorob, se kterými ve své praxi přicházejí do styku jen sporadicky, a přispět tak k rozšíření povědomosti o nich. Úvodní část publikace je věnována současnému postavení VO v rámci evropské i české legislativy, v dalších kapitolách je stručně popsán jejich genetický podklad, následuje přehled vrozených vad podléhajících novorozeneckému screeningu. Stěžejní část publikace poskytuje přehled nejčastějších VO včetně jejich základních klinických příznaků, laboratorních i dalších nálezů a terapeutických možností. V závěru knihy se autoři věnují roli pacientských organizací a činnosti ČAVO. Nechybí ani odkazy a kontakty na specializovaná odborná pracoviště, jež se zabývají diagnostikou a léčbou příslušných VO. I přes značně limitované možnosti pediatrů a praktických lékařů – vzhledem k systému regulací úhrad zdravotních služeb ze zdravotního pojištění a sankcionování lékařů za výkony prováděné nad rámec celorepublikového průměru – je jejich úloha v časné diagnostice těchto chorob nezastupitelná.

NÁZEV SOUBORU: Vzácná onemocnění v kostce.pdf

AUTOR: Kateřina Kubáčková

ISBN: 9788020431493

VELIKOST SOUBORU: 5,67 MB

STÁHNOUT ČÍST

Seznam vzácných onemocnění. Seznam všech vzácných onemocnění najdete v mezinárodní internetové databázi www.orpha.net. Kromě seznamu onemocnění a jejich popisu v této databázi najdete i seznam odborných pracovišť a léků pro léčbu jednotlivých onemocnění.

Stanovisko České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) V DOBĚ PANDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19 JSOU PACIENTI SE VZÁCNÝMI ONEMOCNĚNÍMI VYSOCE RIZIKOVOU SKUPINOU. 2.4.2020. Březnové čavonoviny. Přinášíme Vám březnové číslo Čavonovin, ve kterém Vás chceme upozornit na hlavní události v oblasti vzácných nemocí a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY