Malý atlas léčebných obstřiků

Interdrought2020.com Malý atlas léčebných obstřiků Image
Trávit čas knihou Malý atlas léčebných obstřiků! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Malý atlas léčebných obstřiků a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Atlas je určen praktickým a odborným lékařům, zabývajícím se terapií funkčních poruch hybného ústrojí, reflexní terapií interních chorob a celkovou léčbou bolesti. Autor rozebírá účinky lokálních anestetik a dalších farmakoterapeutických kombinací, včetně kortikoidů. Těžiště publikace pak je v obrazovém znázornění léčebných obstřiků, které jsou v knize seřazeny podle tělesných krajin a segmentů.

NÁZEV SOUBORU: Malý atlas léčebných obstřiků.pdf

AUTOR: Jan Javůrek

ISBN: 8071694495

VELIKOST SOUBORU: 9,28 MB

STÁHNOUT ČÍST

Použitá literatura. J. Capko: Základy fyziatrické léčby, Avicenum, Grada Publishing, 1998 J. Poděbradský, I. Vařeka: Fyzikální terapie I a II, Avicenum ...

Jak na bolest?. Praha : Tigis, 2003- . ISSN: 1214-5157. JAVŮREK, Jan. Malý atlas léčebných obstřiků. Praha : Grada, 1997. ISBN: 80-7169-449-5.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY