Letadlové motory

Interdrought2020.com Letadlové motory Image
Letadlové motory je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jindřich Kocáb. Přečtěte si s námi knihu Letadlové motory na interdrought2020.com
Publikace má za úkol seznámit čtenáře s principy práce, konstrukce, provozu a údržby motorů pístových i proudových. Letectví od doby svého vzniku až po dnešní dny prodělalo a stále prodělává bouřlivý rozvoj. Jedinou cestou, jak se podílet na tomto rozvoji je mít dostatek teoretických i praktických poznatků, mít dostatek chuti neustále poznávat nové myšlenky, principy a výsledky výzkumu. Proto se setkáváte v této publikaci s řadou zákonů a pouček formulovaných matematicky a vypadajících na první pohled příliš teoreticky. Je to však jen otázka bližšího seznámení se s těmito zákony, abyste pochopili, že se jedná o nejrozšířenější přírodní zákony a pochody, o přeměnu jedné formy energie v druhou.Cílem této publikace je seznámit čtenáře s teoretickými základy pracovních pochodů v motorech, se základy konstrukce jednotlivých detailů motorů, jejich soustav i celých motorů. Publikace je určena nejšíršímu okruhu zájemců o letectví, pohonné jednotky a je doporučenou pomůckou pro vykonání zkoušek na ÚCL dle zkušebních osnov Os 4, Os 10, JAR-FCL 1 a v budoucnu i dle JAR 66.

NÁZEV SOUBORU: Letadlové motory.pdf

AUTOR: Jindřich Kocáb

ISBN: 8086116549

VELIKOST SOUBORU: 1,97 MB

STÁHNOUT ČÍST

Letadlové hvězdicové motory jsou neodmyslitelnou součástí historie letectví, kam se zapsaly díky své zajímavé konstrukci a širokému využití, hlavně v letounech 2. Světové války. Dnes jsou hvězdicové motory jen vzpomínkou minulosti, která byla v poválečném období překonána modernějšími konstrukcemi pohonů letadel.

U letadlové lodi Gerald R. Ford zpomalení letounu zajistí ocelová lana napojená na rotační elektrické motory a vodní turbíny systému AAG (Advanced Arresting Gear). Výhodou takového řešení je možnost plynule měnit sílu zachycení při přistání letadla.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY