Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů

Interdrought2020.com Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů Image
Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladislav Třeška. Přečtěte si s námi knihu Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů na interdrought2020.com
Kniha se zabývá léčbou velké skupiny pacientů s neresekabilními jaterními nádory a snaží se tak poskytnout průvodce v multimodální léčbě chirurgům, radiologům, onkologům i praktickým lékařům. Jsou zde popsány chirurgické postupy při léčbě jaterních nádorů pomocí radiofrekvenční ablace (RFA), publikace dále obsahuje kapitoly zabývající se historií léčby, přehledem ostatních destrukčních metod, léčbou jaterních metastáz, léčbou primárních jaterních tumorů, komplikacemi této léčby, onkologickou léčbou a informuje též o zkušenostech s léčbou tohoto onemocnění z plzeňského pracoviště autorů i o výsledcích experimentálního výzkumu.

NÁZEV SOUBORU: Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů.pdf

AUTOR: Vladislav Třeška

ISBN: 8073450631

VELIKOST SOUBORU: 8,47 MB

STÁHNOUT ČÍST

Galén - Kompas / Katalog / Medicína / Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů Kategorie: Medicína. Zdraví, životní styl. Ošetřovatelství ...

Kniha "Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů" (autoři: T.Skalický, V.Třeška), kterou vydalo nakladatelství Maxdorf, se zabývá jednou z těchto metod. Kniha se zabývá léčbou velké skupiny pacientů s ne­resekabilními jaterními ná­dory. Jsou popsány chirurgické postupy při léčbě jaterních nádorů pomocí ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY